หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวทีกลาง 27 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวทีกลาง 27 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวทีกลาง 27 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวทีกลาง 27 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวทีกลาง 27 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวทีกลาง 27 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวทีกลาง 27 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวทีกลาง 27 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวทีกลาง 27 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารอเนกประสงค์ ห้อง เวทีกลาง 27 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายนภดล ยิ่งยงสกุล โทร 0894686139 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา โทร 0815407045 นายอับดลรอหมาน ปะดูกา โทร 0869569974 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]