หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 28 ส.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนเตรียมวัสดุมาเอง
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 28 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 นักเรียนเตรียมวัสดุมาเอง
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 29 ส.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนเตรียมวัสดุมาเอง
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 27 ส.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนเตรียมวัสดุมาเอง
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 27 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 นักเรียนเตรียมวัสดุมาเอง
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 28 ส.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนเตรียมวัสดุมาเอง
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 27 ส.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนเตรียมวัสดุมาเอง
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 28 ส.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนเตรียมวัสดุมาเอง
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 28 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 นักเรียนเตรียมวัสดุมาเอง
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 29 ส.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนเตรียมวัสดุมาเอง
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 29 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 นักเรียนเตรียมวัสดุมาเอง
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 29 ส.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนเตรียมวัสดุมาเอง
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 27 ส.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนเตรียมวัสดุมาเอง
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 28 ส.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนเตรียมวัสดุมาเอง
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 29 ส.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนเตรียมวัสดุมาเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายนภดล ยิ่งยงสกุล โทร 0894686139 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา โทร 0815407045 นายอับดลรอหมาน ปะดูกา โทร 0869569974 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]