หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 27 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 27 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอม 1 28 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 28 ส.ค. 2557 09.00-16.30
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 28 ส.ค. 2557 09.00-16.30
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 28 ส.ค. 2557 09.00-16.30
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 28 ส.ค. 2557 09.00-16.30
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอม 1 29 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอม 1 29 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอม 1 27 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอม 1 27 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอม 1 28 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
13 742 การแข่งขันกิจกรรม “เกม 24” ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอม 2 27 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
14 743 การแข่งขันกิจกรรม “เกม 24” ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอม 2 27 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
15 744 การแข่งขันกิจกรรม “เกม 24” ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอม 2 28 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
16 745 การแข่งขันท่องสูตรคูณ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอม 2 29 ส.ค. 2557 09.00-12.00
-
17 746 การแข่งขันท่องสูตรคูณ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอม 2 29 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
18 747 การแข่งขันท่องสูตรคูณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง คอม 2 28 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายนภดล ยิ่งยงสกุล โทร 0894686139 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา โทร 0815407045 นายอับดลรอหมาน ปะดูกา โทร 0869569974 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]