หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุษกร ห้อง ศูนย์ปฐมวัย 27 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุษกร ห้อง ศูนย์ปฐมวัย 27 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุษกร ห้อง ศูนย์ปฐมวัย 27 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุษกร ห้อง ศูนย์ปฐมวัย 27 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายนภดล ยิ่งยงสกุล โทร 0894686139 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา โทร 0815407045 นายอับดลรอหมาน ปะดูกา โทร 0869569974 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]