หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุญฑริกา ชั้น 2 ห้อง คอม 2 28 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุญฑริกา ชั้น 2 ห้อง คอม 1 27 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุษบัน ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 29 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุญฑริกา ชั้น 2 ห้อง คอม 1 27 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุญฑริกา ชั้น 2 ห้อง คอม 1 28 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุญฑริกา ชั้น 2 ห้อง คอม 1 28 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุญฑริกา ชั้น 2 ห้อง คอม 1 29 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุญฑริกา ชั้น 2 ห้อง คอม 2 27 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุญฑริกา ชั้น 2 ห้อง คอม 2 27 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุญฑริกา ชั้น 2 ห้อง คอม 1 29 ส.ค. 2557 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น.
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุญฑริกา ชั้น 2 ห้อง คอม 2 29 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุญฑริกา ชั้น 2 ห้อง คอม 2 28 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.45 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายนภดล ยิ่งยงสกุล โทร 0894686139 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา โทร 0815407045 นายอับดลรอหมาน ปะดูกา โทร 0869569974 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]