หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองสตูล อ.เมืองสตูล  
2 โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายสานนท์ สุขศรี   0812763052
3 โรงเรียนบ้านควน อ.เมือง จ.สตูล นายอดุลย์ เลิศอริยะพงษ์กุล   081-9907567
4 โรงเรียนอนุบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล นายสุทธิ สายสุนีย์   0819697266
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล นายระเริง รัตนเกษร   0831941190

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายนภดล ยิ่งยงสกุล โทร 0894686139 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา โทร 0815407045 นายอับดลรอหมาน ปะดูกา โทร 0869569974 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]