เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
27 ส.ค. 2557
28 ส.ค. 2557
29 ส.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปี 2558 สพป.สตูล  คลิ้กที่นี่

 
 

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ในวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาคเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวด้วย

 
 

 แจ้ง โรงเรียนที่เป็นตัวแทน เขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค
   ให้โรงเรียน upload รูปนักเรียน/ครูผู้สอน เข้าระบบลงทะเบียน
   ที่ เว็บไซต์ http://south64.sillapa.net/sp-center/ 
   โดยใช้ user name และ password ของโรงเรียน

 
  การพิมพ์เกียรติบัตร
 จากการจัดการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สตูล ได้เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ให้ครูผู้สอน นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งคณะกรรมการทุกฝ่าย ทุกคน พิมพ์เกียรติบัตรของตนเองได้แล้ว โดยใช้กระดาษพื้นไม่มีกรอบ ขนาด A4 และควรเป็นเครื่องปริ๊นท์สี จำนวนสั่งพิมพ์ได้ไม่จำกัด
 
  การพิมพ์เกียรติบัตร รายการที่ประกาศผลการแข่งขันแล้ว ปกติจะพิมพ์เกียรติบัตรได้เลย แต่เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฎว่า รูปแบบเกียรติบัตรยังไม่สวยงามลงตัว ฉะนั้นหากต้องการเกียรติบัตรที่สวยงามลงตัวกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ ให้พิมพ์ใหม่หลังจากวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ครับ  
  ข้อมูลสำหรับโรงเรียนที่เข้าแข่งขันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ตามที่ สพป.สตูล กำหนดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ รายการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2557 นั้น คุณสมบัติของเครื่องที่ใช้ในการแข่งขัน เป็น ระบบปฏิบัติการ WINDOWS 7 Ultimate 64 bit และ Office 2007 และ Office 2010
 
  การเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูในวันแข่งขัน
โรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวนักเรียน หรือครูผู้ฝึกซ้อมในวันประกวดแข่งขัน สามารถดำเนินการได้ โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันประจำสนามแข่งขัน (ณ กองอำนวยการประจำสนามฯ) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการแล้ว ให้นำเอกสารดังกล่าวยื่นต่ิอคณะกรรมการรับรายงานตัว ทั้งนี้ต้องดำเนินให้แล้วเสร็จการก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 นาที
 
  ประกาศการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ให้ทีมที่เข้าแข่งขันกิจกรรมต่อไปนี้ ส่งเอกสารรายงานทีมละ 5 ชุด ณ สถานที่รับรายงานตัว ในวันแข่งขัน กิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)
4. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 
  ด่วน!!!  กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1. เปลี่ยนวันแข่งขันจากเดิมวันที่ 29 สิงหาคม 2557 มาเป็นวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด (อาคารใหม่)
2. โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ให้ส่งรายงานโครงงาน ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ภายในเวลา 12.00 น. ณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสตูล
 
  กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔
จัดการแข่งขันวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
- เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่่ ๘ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
- ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
- พิมพ์เอกสาร บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน วันที่ ๒๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

- โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค ให้แล้วเสร็จในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
- แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ ๑๕-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
- พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
- การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
- การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
แจ้งปิดระบบแก้ไขข้อมูลนักเรียนและครู
สพป.สตูลจะปิดระบบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนและครูที่ลงทะเบียนแล้ว ในวันนี้ (18 สิงหาคม 2557) เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารการแข่งขัน หากโรงเรียนใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้รีบดำเนินการโดยด่วน
วันจันทร์ ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 08:44 น.
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครู
ให้โรงเรียนที่ลงทะเบียนนักเรียนและครูเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรายชื่อรวมทั้งการสะกดชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียนให้ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลต่อผลการแข่งขันในระดับภาค ระดับชาติ รวมทั้งเกียรติบัตรนักเรียนและครู และหากตรวสอบว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้พิมพ์บัตรนักเรียนได้เลย โดยไม่ต้องใส่รูปถ่าย
วันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 15:46 น.
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน

เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (คำสั่ง สพป.สตูล ที่ 300/2557 ลงวันที่ 15 ส.ค.57)

1. กลุ่มสาระภาษาไทย วันที่ 20 ส.ค. 57 เวลา 09.00 น. ณ สพป.สตูล ชั้น 3        

2. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   

อ่านต่อ ...

วันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 12:26 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

สพป.สตูล ขยายเวลาลงทะเบียนนักเรียนและครู

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2557 และกำหนดปิดการลงทะเบียนนักเรียนและครู ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น. นั้น คณะผู้ดำเนินการจะขยายเวลาให้ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 น. ให้โรงเรียนดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และจะเปิดระบบให้แก้ไขรายชื่อได้อีกครั้งในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2557

 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ
ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 187
จำนวนทีม 1,114
จำนวนนักเรียน 2,419
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,566
จำนวนกรรมการ 906
ครู+นักเรียน 3,985
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,891
ประกาศผลแล้ว 204/204 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 สพป.สตูล
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 30
เมื่อวาน 52
สัปดาห์นี้ 325
สัปดาห์ที่แล้ว 615
เดือนนี้ 686
เดือนที่แล้ว 732
ปีนี้ 7,536
ทั้งหมด 175,943