เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
30 ส.ค. 2557
31 ส.ค. 2557
1 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขณะนี้ได้ปิดการให้พิมพ์เกียรติบัตร
นักเรียน ครู กรรมการตัดสินแล้วครับ
 
 

มีปัญหาเรื่องการจัดการ/สถานที่/เกณฑ์การแข่งขันโปรดประสาน..
 • รองฯ ญาณิศา  บุญจิตร        084-6482743
 • รองฯ พิทยา สุทธินุ่น             081-6910534
 • ผอ.สง่า  ขาวมะลิ                 083-6489595
 • ผอ.รักศักดิ์  นิจจันทร์พันศรี    089-9093014
 • หรือประสานโดยตรงกับประธานฯ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์โปรดประสาน..
 • รองฯ จุติพร  ขาวมะลิ            083-6912220
 • ศน.ประณต  สุวรรณโกศัย      089-8669260
 • น.ส.นพภศร  ศรีรักษ์            095-6482058
ผู้ประสานงานประจำสนามการแข่งขัน...
 • สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 : นายสมหมาย ชูอินทร์     081-7876592
 • โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  : นายปราโมช จุลเพชร 081-5371445,นายธีรชัย พรหมบุตร 081-7974010
 • โรงเรียนวัดตรณาราม : นายนิยม  รัตนชู 081-8944426, นายสง่า ขาวมะลิ  083-6489595
 • โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย : นายรักศักดิ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี 089-9093014
 • โรงเรียนเจริญเวชวิทยา : นายสุชาติ ครรชิต  084-8895953
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 : นายสุทิน สุภวิบูลาสน์ 085-6549499,นายบรรจง อินทร์คง  081-8953952
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 : นายธงชัย ธนศิริรักษ์   081-3708836
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 : นายสมหมาย ชูอินทร์  081-7876592

หมายเหตุ  1.การบันทึกข้อมูลตัวแทนการแข่งขันระดับเครือข่ายให้ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเฉพาะโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเครือข่ายเท่านั้น
              2. ตัวแทนเครือข่ายฯ ประเภททีมส่งได้ 1 ทีม ประเภทเดี่ยวส่งได้ 2 คน ยกเว้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Cross word, A math, คำคม, ชูโดกุ) ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่แต่สามารถสมัครแข่งขันได้ในระดับประเทศ โดยสมัครผ่านเครือข่ายฯ ภายในวันที่ 15 ส.ค.57 การบันทึกข้อมูลผ่านระบบฯระดับเครือข่ายให้ถือเสมือนว่าทุกโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าแข่งขันเป็นตัวแทนเครือข่ายฯ
 
 


 • 6-15 ส.ค.เครือข่ายสถานศึกษาฯบันทึกข้อมูลโรงเรียน นักเรียน ครู ที่เป็นตัวแทน
 • 7-19 ส.ค.ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อโรงเรียน นักเรียน ครู ที่เป็นตัวแทนระดับเครือข่ายฯ
 • 20-21 ส.ค.โรงเรียนแก้ไขข้อมูลรายชื่อนักเรียน ครู ที่เป็นตัวแทนระดับเครือข่ายฯ ผ่านระบบฯ
 • 15-18 ส.ค.รับข้อมูลโปรแกรมการแข่งขันจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • 18-20 ส.ค.บันทึกข้อมูลโปรแกรมการแข่งขันลงในระบบ
 • 5-22 ส.ค.บันทึกข้อมูลคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันรายกลุ่มสาระ และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรายกิจกรรมลงในระบบ
 • 22-23 ส.ค.ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในระบบ
 • 24-31 ส.ค.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
 • 25 ส.ค. อบรมเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร
 • 26 ส.ค.ฝ่ายจัดการแข่งขันฯจัดพิมพ์เอกสารการแข่งขันและบรรจุซอง
 • 27 ส.ค.ฝ่ายจัดการแข่งขันประชุมกรรมการตัดสิน
 • 30 ส.ค.-1 ก.ย. บันทึกผลการแข่งขันลงในระบบ(วันแข่งขัน)
 • 30 ส.ค.-1 ก.ย.พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนเพื่อแจกในวันแข่งขัน (เฉพาะลำดับที่ 1 – 3)
 • 2-5 ก.ย.จัดทำสรุปผลการแข่งขัน
 • 3-30 ก.ย.เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน ครู กรรมการด้วยตนเอง
 • 1-8 พ.ย. ตรวจสอบและโอนข้อมูลข้อมูลนักเรียน ครู สถานศึกษาที่เป็นตัวแทนระดับ สพป.ให้ศูนย์การแข่งขันระดับภาคใต้ (กระบี่)
 • 15-20 พ.ย. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาคใต้ (กระบี่)
 •  
   

   
   

        ขณะนี้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเครือข่ายสถานศึกษาซึ่งจะไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา สามารถใช้ usermane และ password ที่ผู้ประสานงานระดับเครือข่ายแจกให้ upload ไฟล์ภาพถ่ายนักเรียน และครูผู้ฝึกสอนลงในบัตรประจำตัวเพื่อใช้แสดงสิทธ์ในขั้นตอนรายงานตัวแข่งขันได้ โดยปฏิบัติตามคู่มือในหน้าเว็บ หรือปฏิบัติดังนี้
        1) ถ่ายภาพนักเรียนและครูด้วยกล้องดิจิตอลหรือสมารทโฟนและเก็บไว้ใน PC
        2) เลือกเข้าระบบโรงเรียน ซึ่งอยู่มุมขวามือของจอ → พิมพ์ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านที่ได้จากผู้ประสานงานลงในช่อง และพิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขที่ปรากฏในระบบลงในช่องที่สาม จากนั้นเลือกเข้าระบบ → ที่เมนูพิมพ์เอกสารด้านซ้ายมือเลือก เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว → เลือกหมวดหมู่กลุ่มสาระที่เป็นตัวแทน (สังเกตด้านขวามือจะระบุจำนวนนักเรียนและครูที่เป็นตัวแทน) → เลือกรายการแข่งขันที่เป็นตัวแทน → เลือกเปลี่ยนรูปภาพ(ของนักเรียนหรือครู) → เลือกไฟล์ภาพ โดยเลือกปุ่ม เรียกดู เพื่อเข้าไปยังตำแหน่งที่เก็บภาพถ่าย→ เลือกภาพที่ต้อง → เลือก Open → เลือก upload → ดำเนินการตัดภาพให้มีขนาดตามต้องการ โดยนำเคอเซอร์ไปวางไว้ในตำแหน่งด้านซ้ายเหนือตำแหน่งภาพที่จะตัด คลิ๊กซ้ายเม้าส์ค้างไว้แล้วลากเป็นมุมทะแยงลงมาทางด้านขวาเพื่อกำหนดขอบเขตภาพตามต้องการ จะปรากฎภาพเฉพาะขอบเขตที่เราเลือกในจอด้านขวา หากไม่พอใจภาพที่ปรากฎให้ทำแบบเดิมซ้ำ → เมื่อได้ภาพที่ต้องการให้เลือก บันทึกภาพประจำตัว

          อนึง กรณีต้องการเปลี่ยนรูปภาพในบัตรประจำตัวภายหลังก็ให้ทำโดยวิธีเดียวกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนจะเปิดระบบให้พิมพ์บัตรประตัว

                                                                         ผู้ดูแลระบบ
   
   
   
   
  เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
   

   
  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
  วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
   

   

  ข่าวจากส่วนกลาง

  การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
  ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
  ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
  แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
  แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
  ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  แจ้งข่าวการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน
   

  เข้าระบบโรงเรียน

   
  ชื่อผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   

  ระบบจัดการ

   
  ผู้ดูแลระบบ
  เข้าระบบโรงเรียน
  เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
  เข้าระบบบันทึกคะแนน
  เข้าระบบการพิมพ์
   

  การนำเสนอ

   
  สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
  สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
  สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
  ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
  สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
  สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
  สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
  สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
  สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
  สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
   

  สถิติการลงทะเบียน

   
  จำนวนโรงเรียน 212
  จำนวนทีม 2,284
  จำนวนนักเรียน 4,403
  จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,124
  จำนวนกรรมการ 1,382
  ครู+นักเรียน 7,527
  ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,909
  ประกาศผลแล้ว 213/241 (88.38%)
   

  เว็บไซต์

   
  ระดับชาติ
  ภาคใต้
  ภาคกลางและภาคตะวันออก
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคเหนือ
   

  คู่มือการใช้งานระบบ

   


   

  สถิติการเข้าชม

   
  วันนี้ 2
  เมื่อวาน 9
  สัปดาห์นี้ 59
  สัปดาห์ที่แล้ว 148
  เดือนนี้ 306
  เดือนที่แล้ว 465
  ปีนี้ 4,715
  ทั้งหมด 289,302