ปฏิทินการแข่งขัน ระดับ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

7 - 14 ต.ค.2557..........พิมพ์บัตรผู้เข้าแข่งขัน
13 - 14 ต.ค.2557 ........จัดแข่งขัน ทุกกลุ่มสาระ ณ
.................................- โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
.................................- โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
.................................- โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
.................................- โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24)
.................................- โรงเรียนบ้านบางใหญ่"
22 ต.ค.2557...............พิมพ์เกียรติบัตรผ่านระบบ

วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09:37 น.