แจ้งลำดับการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ณ จ.กระบี่

การเข้าร่วมแข่งขันของโรงเรียนตัวแทนจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  กิจกรรมที่แข่งขันเรียงลำดับ เข้าร่วมแข่งขันในลำดับที่ 19

วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 11:56 น.