สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสมหวัง 47 17 11 12 75
2 มานิตานุเคราะห์ 38 17 4 5 59
3 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 27 10 6 6 43
4 เทพมิตรศึกษา 26 12 8 13 46
5 วัดสว่างอารมณ์ 21 8 1 8 30
6 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 20 11 3 5 34
7 ธิดาแม่พระ 19 12 3 4 34
8 บ้านแม่โมกข์ 19 10 6 7 35
9 บ้านคลองสระ 17 14 8 11 39
10 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 16 7 2 5 25
11 บ้านโพหวาย 14 9 3 8 26
12 วัดกงตาก 11 12 6 7 29
13 ชุมชนบ้านนางกำ 11 8 9 4 28
14 นิคมสร้างตนเอง 10 11 6 12 27
15 จอย 10 7 2 5 19
16 วัดแจ้ง 10 5 1 2 16
17 บ้านปากดอนสัก 10 3 4 0 17
18 บ้านหาดงาม 9 10 1 4 20
19 บ้านห้วยโศก 9 8 3 3 20
20 วัดบางใบไม้ 9 7 12 14 28
21 วัดภูเขาทอง 9 7 5 9 21
22 บ้านบ่อผุด 9 6 3 3 18
23 วัดบุณฑริการาม 9 1 1 3 11
24 บ้านศรีธนู 8 11 3 1 22
25 วัดกาญจนาราม 8 10 11 12 29
26 วัดวังไทร 8 9 9 5 26
27 บ้านทอนหญ้าปล้อง 8 8 8 4 24
28 บ้านบางใหญ่ 8 7 13 6 28
29 วัดเขาพระนิ่ม 8 6 5 7 19
30 วัดประสพ 8 6 5 3 19
31 บ้านศิลางาม 8 3 5 5 16
32 บ้านปลายแหลม 7 9 3 0 19
33 บ้านไสตอ 7 7 7 4 21
34 วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 7 6 4 3 17
35 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 7 5 3 7 15
36 บ้านคอกช้าง 7 4 6 0 17
37 อุ่นรัก 2 ภาษา 7 4 5 1 16
38 วัดนิกรประสาท 6 9 3 3 18
39 วัดกลางใหม่ 6 7 4 5 17
40 วัดโพธิ์นิมิต 6 6 4 11 16
41 บ้านหน้าค่าย 6 5 12 7 23
42 วัดกลาง 6 4 4 2 14
43 บ้านควนนิมิต 6 3 5 3 14
44 บ้านท่าเพชร 6 2 4 0 12
45 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 6 1 7 3 14
46 ยุวศึกษา 5 12 7 11 24
47 อนุบาลชุลีกร 5 9 2 6 16
48 ตวงวิชช์พัฒนา 5 8 11 8 24
49 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 5 8 2 3 15
50 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 5 5 4 4 14
51 วัดแสงประดิษฐ์ 5 4 8 4 17
52 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 5 4 5 2 14
53 วัดดอนยาง 5 4 3 1 12
54 บ้านซอย 2 5 4 1 5 10
55 วัดประเดิม 5 2 2 4 9
56 บ้านบางสำโรง 4 10 9 6 23
57 วัดคีรีวง 4 10 7 15 21
58 วัดนอก 4 8 10 5 22
59 วัดวชิรประดิษฐ์ 4 7 6 7 17
60 บ้านห้วยด่าน 4 7 4 6 15
61 วัดราษฎร์เจริญ 4 7 3 2 14
62 บ้านดอนหลวง 4 6 3 0 13
63 บ้านน้ำฉา 4 5 5 2 14
64 บ้านหัวหมากบน 4 5 3 2 12
65 บ้านดินแดงสามัคคี 4 4 5 1 13
66 บ้านดอนเสาธง 4 4 2 2 10
67 วัดนทีคมเขต 4 3 3 3 10
68 วัดคงคาล้อม 4 1 5 3 10
69 บ้านหาดริ้น 3 7 4 1 14
70 บ้านควนยูง 3 6 8 8 17
71 วัดปากคู 3 6 6 3 15
72 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 3 6 1 2 10
73 วัดบ้านใน 3 5 5 4 13
74 บ้านหัวหมากล่าง 3 4 9 7 16
75 บ้านมะเดื่อหวาน 3 4 3 2 10
76 วัดนาราเจริญสุข 3 4 2 2 9
77 บ้านโฉลกหลำ 3 3 4 1 10
78 บ้านปากกะแดะ 3 2 5 2 10
79 วัดเขานางเภา 3 2 3 5 8
80 บ้านไสขาม 3 2 2 2 7
81 ศรีมิลินท์อนุสรณ์ 3 0 1 3 4
82 บ้านบางรักษ์ 2 8 3 2 13
83 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 2 7 5 9 14
84 บ้านคีรีรอบ 2 6 4 2 12
85 อนุบาลกุลบุตร 2 6 3 4 11
86 บ้านศรีชัยคราม 2 4 3 2 9
87 วัดพ่วง 2 4 2 3 8
88 บ้านเกาะเต่า 2 3 5 4 10
89 บ้านม่วงลีบ 2 3 5 2 10
90 บ้านคลองคราม 2 3 4 9 9
91 บ้านวังหวาย 2 2 5 6 9
92 วัดพุฒ 2 2 3 2 7
93 บ้านคลองสุข 2 1 1 2 4
94 บ้านซอย 10 2 1 1 0 4
95 บ้านเกาะพลวย 2 0 3 1 5
96 ชุมชนบ้านใต้ 2 0 1 1 3
97 ปัญญาดี 2 0 0 1 2
98 บ้านสุชน 1 8 5 2 14
99 วัดท่าทอง 1 6 2 2 9
100 บ้านท่าเสาเภา 1 4 6 2 11
101 บ้านสันติสุข 1 4 1 3 6
102 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 1 3 5 3 9
103 บ้านดอนสน 1 2 3 3 6
104 วัดสมัยคงคา 1 2 3 3 6
105 บ้านแหลมหอย 1 2 2 3 5
106 วัดชลธาร 1 2 1 2 4
107 บ้านวังทองสามัคคี 1 2 1 1 4
108 บ้านท้องนายปาน 1 1 4 2 6
109 วัดคุณาราม 1 1 1 0 3
110 วัดชลคราม 1 1 0 4 2
111 บ้านบ่อน้ำร้อน 1 0 3 2 4
112 วัดสิงขร 1 0 1 1 2
113 บ้านใหม่สามัคคี 0 5 3 3 8
114 วัดอุทยาราม 0 3 4 3 7
115 บ้านไสใน 0 2 5 4 7
116 อนุบาลอุทัยทิพย์ 0 2 2 0 4
117 วัดคีรีวงการาม 0 2 0 1 2
118 ธีราศรมสุราษฎร์ 0 2 0 1 2
119 บ้านดอนธูป 0 2 0 1 2
120 วัดโชติการาม 0 2 0 0 2
121 บ้านมะม่วงหวาน 0 1 3 7 4
122 บ้านคลองกรูด 0 1 3 5 4
123 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 0 1 3 4 4
124 บ้านท่าโพธิ์ 0 1 3 2 4
125 บ้านกำสนประชาสรรค์ 0 1 1 4 2
126 บ้านกงหนิง 0 1 1 2 2
127 บ้านหนองเปล 0 1 0 2 1
128 บ้านเกาะนกเภา 0 1 0 0 1
129 เรืองดรุณีวิทยา 0 0 4 4 4
130 วัดนทีวัฒนาราม 0 0 2 0 2
131 วัดเขาแก้ว 0 0 1 2 1
132 วัดประสิทธาราม 0 0 0 4 0
133 บ้านควนราชา 0 0 0 3 0
134 วัดบางกล้วย 0 0 0 3 0
135 บ้านบางชุมโถ 0 0 0 1 0
136 วัดบุญบันเทิง 0 0 0 1 0
137 อุ่นรักเกาะสมุย 0 0 0 0 0
138 วัดแหลมทอง 0 0 0 0 0
139 อนุบาลขวัญยืน 0 0 0 0 0
140 วัดท้องอ่าว 0 0 0 0 0
รวม 722 648 522 526 1,892