สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสมหวัง 15 20 10 45 47 17 11 12 75
2 มานิตานุเคราะห์ 11 13 8 32 38 17 4 5 59
3 บ้านแม่โมกข์ 9 2 5 16 19 10 6 7 35
4 บ้านโพหวาย 8 3 1 12 14 9 3 8 26
5 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 8 2 4 14 16 7 2 5 25
6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 7 8 8 23 27 10 6 6 43
7 ธิดาแม่พระ 7 3 3 13 19 12 3 4 34
8 วัดเขาพระนิ่ม 6 5 1 12 8 6 5 7 19
9 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 6 4 3 13 20 11 3 5 34
10 ชุมชนบ้านนางกำ 6 1 0 7 11 8 9 4 28
11 วัดบุณฑริการาม 6 0 1 7 9 1 1 3 11
12 บ้านคลองสระ 5 5 6 16 17 14 8 11 39
13 บ้านศิลางาม 5 2 3 10 8 3 5 5 16
14 วัดประสพ 5 2 1 8 8 6 5 3 19
15 บ้านปากดอนสัก 5 1 1 7 10 3 4 0 17
16 เทพมิตรศึกษา 4 5 4 13 26 12 8 13 46
17 วัดบางใบไม้ 4 3 2 9 9 7 12 14 28
18 วัดกงตาก 4 3 1 8 11 12 6 7 29
19 บ้านหน้าค่าย 4 1 1 6 6 5 12 7 23
20 วัดวังไทร 4 0 3 7 8 9 9 5 26
21 บ้านปลายแหลม 4 0 1 5 7 9 3 0 19
22 วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 4 0 0 4 7 6 4 3 17
23 อุ่นรัก 2 ภาษา 4 0 0 4 7 4 5 1 16
24 บ้านบางใหญ่ 3 7 2 12 8 7 13 6 28
25 บ้านห้วยโศก 3 5 0 8 9 8 3 3 20
26 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 3 3 0 6 5 8 2 3 15
27 วัดโพธิ์นิมิต 3 2 1 6 6 6 4 11 16
28 บ้านบางสำโรง 3 2 1 6 4 10 9 6 23
29 วัดกาญจนาราม 3 2 0 5 8 10 11 12 29
30 วัดกลางใหม่ 3 1 2 6 6 7 4 5 17
31 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 3 1 1 5 6 1 7 3 14
32 วัดสว่างอารมณ์ 2 6 4 12 21 8 1 8 30
33 นิคมสร้างตนเอง 2 3 10 15 10 11 6 12 27
34 บ้านบ่อผุด 2 3 2 7 9 6 3 3 18
35 บ้านดอนสน 2 2 0 4 1 2 3 3 6
36 บ้านควนนิมิต 2 1 0 3 6 3 5 3 14
37 บ้านควนยูง 2 1 0 3 3 6 8 8 17
38 วัดภูเขาทอง 1 3 1 5 9 7 5 9 21
39 วัดแสงประดิษฐ์ 1 3 0 4 5 4 8 4 17
40 บ้านซอย 2 1 2 2 5 5 4 1 5 10
41 วัดบ้านใน 1 2 2 5 3 5 5 4 13
42 บ้านศรีธนู 1 2 1 4 8 11 3 1 22
43 บ้านหาดงาม 1 1 3 5 9 10 1 4 20
44 บ้านทอนหญ้าปล้อง 1 1 2 4 8 8 8 4 24
45 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1 1 2 4 7 5 3 7 15
46 บ้านไสตอ 1 1 1 3 7 7 7 4 21
47 วัดประเดิม 1 1 1 3 5 2 2 4 9
48 บ้านดอนหลวง 1 1 1 3 4 6 3 0 13
49 ยุวศึกษา 1 1 0 2 5 12 7 11 24
50 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 1 0 2 5 5 4 4 14
51 บ้านโฉลกหลำ 1 1 0 2 3 3 4 1 10
52 บ้านท่าเสาเภา 1 1 0 2 1 4 6 2 11
53 จอย 1 0 3 4 10 7 2 5 19
54 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 1 0 1 2 5 4 5 2 14
55 วัดปากคู 1 0 1 2 3 6 6 3 15
56 วัดเขานางเภา 1 0 1 2 3 2 3 5 8
57 บ้านบางรักษ์ 1 0 1 2 2 8 3 2 13
58 อนุบาลชุลีกร 1 0 0 1 5 9 2 6 16
59 บ้านเกาะเต่า 1 0 0 1 2 3 5 4 10
60 บ้านสุชน 1 0 0 1 1 8 5 2 14
61 บ้านกงหนิง 1 0 0 1 0 1 1 2 2
62 วัดคีรีวง 0 3 5 8 4 10 7 15 21
63 บ้านดินแดงสามัคคี 0 3 1 4 4 4 5 1 13
64 วัดแจ้ง 0 3 0 3 10 5 1 2 16
65 วัดดอนยาง 0 3 0 3 5 4 3 1 12
66 วัดกลาง 0 2 0 2 6 4 4 2 14
67 บ้านน้ำฉา 0 2 0 2 4 5 5 2 14
68 ตวงวิชช์พัฒนา 0 1 1 2 5 8 11 8 24
69 วัดคีรีวงการาม 0 1 1 2 0 2 0 1 2
70 วัดวชิรประดิษฐ์ 0 1 0 1 4 7 6 7 17
71 บ้านห้วยด่าน 0 1 0 1 4 7 4 6 15
72 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 0 1 0 1 3 6 1 2 10
73 บ้านไสขาม 0 1 0 1 3 2 2 2 7
74 ศรีมิลินท์อนุสรณ์ 0 1 0 1 3 0 1 3 4
75 ชุมชนบ้านใต้ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
76 บ้านแหลมหอย 0 1 0 1 1 2 2 3 5
77 บ้านหัวหมากบน 0 0 3 3 4 5 3 2 12
78 บ้านคอกช้าง 0 0 2 2 7 4 6 0 17
79 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 2 2 0 1 3 2 4
80 วัดนทีวัฒนาราม 0 0 2 2 0 0 2 0 2
81 บ้านท่าเพชร 0 0 1 1 6 2 4 0 12
82 วัดนอก 0 0 1 1 4 8 10 5 22
83 วัดราษฎร์เจริญ 0 0 1 1 4 7 3 2 14
84 บ้านดอนเสาธง 0 0 1 1 4 4 2 2 10
85 วัดนทีคมเขต 0 0 1 1 4 3 3 3 10
86 วัดนาราเจริญสุข 0 0 1 1 3 4 2 2 9
87 บ้านคีรีรอบ 0 0 1 1 2 6 4 2 12
88 บ้านศรีชัยคราม 0 0 1 1 2 4 3 2 9
89 วัดพ่วง 0 0 1 1 2 4 2 3 8
90 บ้านคลองคราม 0 0 1 1 2 3 4 9 9
91 ปัญญาดี 0 0 1 1 2 0 0 1 2
92 วัดอุทยาราม 0 0 1 1 0 3 4 3 7
93 วัดนิกรประสาท 0 0 0 0 6 9 3 3 18
94 วัดคงคาล้อม 0 0 0 0 4 1 5 3 10
95 บ้านหาดริ้น 0 0 0 0 3 7 4 1 14
96 บ้านหัวหมากล่าง 0 0 0 0 3 4 9 7 16
97 บ้านมะเดื่อหวาน 0 0 0 0 3 4 3 2 10
98 บ้านปากกะแดะ 0 0 0 0 3 2 5 2 10
99 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 0 0 0 0 2 7 5 9 14
100 อนุบาลกุลบุตร 0 0 0 0 2 6 3 4 11
101 บ้านม่วงลีบ 0 0 0 0 2 3 5 2 10
102 บ้านวังหวาย 0 0 0 0 2 2 5 6 9
103 วัดพุฒ 0 0 0 0 2 2 3 2 7
104 บ้านคลองสุข 0 0 0 0 2 1 1 2 4
105 บ้านซอย 10 0 0 0 0 2 1 1 0 4
106 บ้านเกาะพลวย 0 0 0 0 2 0 3 1 5
107 วัดท่าทอง 0 0 0 0 1 6 2 2 9
108 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 1 4 1 3 6
109 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 0 0 0 0 1 3 5 3 9
110 วัดสมัยคงคา 0 0 0 0 1 2 3 3 6
111 วัดชลธาร 0 0 0 0 1 2 1 2 4
112 บ้านวังทองสามัคคี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
113 บ้านท้องนายปาน 0 0 0 0 1 1 4 2 6
114 วัดคุณาราม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
115 วัดชลคราม 0 0 0 0 1 1 0 4 2
116 บ้านบ่อน้ำร้อน 0 0 0 0 1 0 3 2 4
117 วัดสิงขร 0 0 0 0 1 0 1 1 2
118 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 0 5 3 3 8
119 บ้านไสใน 0 0 0 0 0 2 5 4 7
120 อนุบาลอุทัยทิพย์ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
121 ธีราศรมสุราษฎร์ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
122 บ้านดอนธูป 0 0 0 0 0 2 0 1 2
123 วัดโชติการาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
124 บ้านมะม่วงหวาน 0 0 0 0 0 1 3 7 4
125 บ้านคลองกรูด 0 0 0 0 0 1 3 5 4
126 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 0 0 0 0 0 1 3 4 4
127 บ้านกำสนประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 1 4 2
128 บ้านหนองเปล 0 0 0 0 0 1 0 2 1
129 บ้านเกาะนกเภา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 เรืองดรุณีวิทยา 0 0 0 0 0 0 4 4 4
131 วัดเขาแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 2 1
132 วัดประสิทธาราม 0 0 0 0 0 0 0 4 0
133 บ้านควนราชา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
134 วัดบางกล้วย 0 0 0 0 0 0 0 3 0
135 บ้านบางชุมโถ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 วัดบุญบันเทิง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 อุ่นรักเกาะสมุย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 วัดแหลมทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 อนุบาลขวัญยืน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 วัดท้องอ่าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 201 169 142 512 722 648 522 526 1,892