สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสมหวัง 13 17 10 40 41 16 11 12 68
2 มานิตานุเคราะห์ 11 13 8 32 38 17 4 5 59
3 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 8 2 4 14 16 7 2 5 25
4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 7 8 8 23 27 10 6 6 43
5 ธิดาแม่พระ 7 3 3 13 19 12 3 4 34
6 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 6 4 3 13 20 11 3 5 34
7 บ้านโพหวาย 5 3 0 8 10 9 3 8 22
8 บ้านศิลางาม 5 1 3 9 8 2 5 5 15
9 บ้านคลองสระ 4 5 6 15 16 13 7 11 36
10 เทพมิตรศึกษา 4 5 4 13 26 12 8 13 46
11 วัดบางใบไม้ 4 3 2 9 9 7 12 14 28
12 วัดกงตาก 4 3 1 8 11 12 6 7 29
13 บ้านหน้าค่าย 4 1 1 6 6 5 12 7 23
14 บ้านปลายแหลม 4 0 1 5 7 9 3 0 19
15 วัดบุณฑริการาม 4 0 1 5 7 1 1 3 9
16 อุ่นรัก 2 ภาษา 4 0 0 4 7 4 5 1 16
17 บ้านบางใหญ่ 3 4 2 9 6 7 11 6 24
18 วัดโพธิ์นิมิต 3 2 1 6 6 6 4 11 16
19 วัดประสพ 3 2 1 6 6 4 5 3 15
20 วัดกลางใหม่ 3 1 2 6 6 7 4 5 17
21 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 3 1 1 5 6 1 7 3 14
22 ชุมชนบ้านนางกำ 3 1 0 4 8 7 8 4 23
23 บ้านปากดอนสัก 3 0 1 4 7 3 4 0 14
24 วัดกาญจนาราม 3 0 0 3 7 9 11 12 27
25 วัดสว่างอารมณ์ 2 6 4 12 21 8 1 8 30
26 วัดเขาพระนิ่ม 2 5 1 8 5 5 5 7 15
27 บ้านห้วยโศก 2 4 0 6 8 7 3 3 18
28 บ้านบ่อผุด 2 3 2 7 9 6 3 3 18
29 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 2 3 0 5 5 7 2 3 14
30 บ้านแม่โมกข์ 2 2 4 8 11 8 6 6 25
31 บ้านดอนสน 2 2 0 4 1 2 3 3 6
32 บ้านบางสำโรง 2 1 1 4 3 9 9 6 21
33 บ้านควนยูง 2 1 0 3 3 6 8 8 17
34 วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 2 0 0 2 5 6 4 3 15
35 บ้านควนนิมิต 2 0 0 2 5 3 5 3 13
36 นิคมสร้างตนเอง 1 3 10 14 9 11 6 12 26
37 วัดภูเขาทอง 1 3 1 5 9 7 5 9 21
38 วัดแสงประดิษฐ์ 1 3 0 4 5 4 8 4 17
39 วัดบ้านใน 1 2 2 5 3 5 5 4 13
40 บ้านศรีธนู 1 2 1 4 8 11 3 1 22
41 บ้านหาดงาม 1 1 3 5 9 10 1 4 20
42 บ้านทอนหญ้าปล้อง 1 1 2 4 8 8 8 4 24
43 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1 1 2 4 7 5 3 7 15
44 บ้านไสตอ 1 1 1 3 7 7 7 4 21
45 วัดประเดิม 1 1 1 3 5 2 2 4 9
46 บ้านดอนหลวง 1 1 1 3 4 6 3 0 13
47 ยุวศึกษา 1 1 0 2 5 12 7 11 24
48 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 1 0 2 5 5 4 4 14
49 บ้านโฉลกหลำ 1 1 0 2 3 3 4 1 10
50 บ้านท่าเสาเภา 1 1 0 2 1 4 6 2 11
51 จอย 1 0 3 4 10 7 2 5 19
52 วัดวังไทร 1 0 2 3 5 6 8 5 19
53 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 1 0 1 2 5 4 5 2 14
54 บ้านบางรักษ์ 1 0 1 2 2 8 3 2 13
55 อนุบาลชุลีกร 1 0 0 1 5 9 2 6 16
56 บ้านเกาะเต่า 1 0 0 1 2 3 5 4 10
57 บ้านสุชน 1 0 0 1 1 8 5 2 14
58 บ้านกงหนิง 1 0 0 1 0 1 1 2 2
59 วัดคีรีวง 0 3 5 8 4 10 5 15 19
60 วัดแจ้ง 0 3 0 3 10 5 1 2 16
61 วัดกลาง 0 2 0 2 6 4 4 2 14
62 บ้านน้ำฉา 0 2 0 2 4 5 5 2 14
63 วัดดอนยาง 0 2 0 2 3 4 1 1 8
64 บ้านดินแดงสามัคคี 0 2 0 2 2 4 5 0 11
65 ตวงวิชช์พัฒนา 0 1 1 2 5 8 11 8 24
66 บ้านซอย 2 0 1 1 2 2 4 1 4 7
67 วัดคีรีวงการาม 0 1 1 2 0 2 0 1 2
68 บ้านห้วยด่าน 0 1 0 1 4 7 4 6 15
69 บ้านไสขาม 0 1 0 1 3 2 2 2 7
70 ศรีมิลินท์อนุสรณ์ 0 1 0 1 3 0 1 3 4
71 ชุมชนบ้านใต้ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
72 บ้านแหลมหอย 0 1 0 1 1 2 2 3 5
73 บ้านหัวหมากบน 0 0 3 3 4 5 3 2 12
74 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 2 2 0 1 3 2 4
75 วัดนทีวัฒนาราม 0 0 2 2 0 0 2 0 2
76 บ้านคอกช้าง 0 0 1 1 6 4 6 0 16
77 บ้านท่าเพชร 0 0 1 1 6 2 4 0 12
78 วัดราษฎร์เจริญ 0 0 1 1 4 7 3 2 14
79 วัดนทีคมเขต 0 0 1 1 4 3 3 3 10
80 วัดนอก 0 0 1 1 3 8 9 4 20
81 วัดนาราเจริญสุข 0 0 1 1 3 4 2 2 9
82 วัดเขานางเภา 0 0 1 1 3 1 3 5 7
83 บ้านศรีชัยคราม 0 0 1 1 2 4 3 2 9
84 บ้านคลองคราม 0 0 1 1 2 3 4 9 9
85 ปัญญาดี 0 0 1 1 2 0 0 1 2
86 วัดอุทยาราม 0 0 1 1 0 3 4 3 7
87 วัดนิกรประสาท 0 0 0 0 6 9 3 3 18
88 วัดคงคาล้อม 0 0 0 0 4 1 5 3 10
89 บ้านหาดริ้น 0 0 0 0 3 7 4 1 14
90 วัดวชิรประดิษฐ์ 0 0 0 0 3 6 6 6 15
91 บ้านหัวหมากล่าง 0 0 0 0 3 4 9 7 16
92 บ้านมะเดื่อหวาน 0 0 0 0 3 4 3 2 10
93 บ้านปากกะแดะ 0 0 0 0 3 2 5 2 10
94 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 0 0 0 0 2 6 5 9 13
95 อนุบาลกุลบุตร 0 0 0 0 2 6 3 4 11
96 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 0 0 0 0 2 6 1 2 9
97 บ้านดอนเสาธง 0 0 0 0 2 4 2 2 8
98 บ้านม่วงลีบ 0 0 0 0 2 3 5 2 10
99 บ้านวังหวาย 0 0 0 0 2 2 5 6 9
100 วัดพุฒ 0 0 0 0 2 2 3 2 7
101 บ้านซอย 10 0 0 0 0 2 1 1 0 4
102 บ้านเกาะพลวย 0 0 0 0 2 0 3 1 5
103 บ้านคลองสุข 0 0 0 0 2 0 1 2 3
104 บ้านคีรีรอบ 0 0 0 0 1 6 3 2 10
105 วัดปากคู 0 0 0 0 1 5 6 3 12
106 วัดท่าทอง 0 0 0 0 1 5 2 2 8
107 วัดพ่วง 0 0 0 0 1 4 2 3 7
108 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 1 4 1 3 6
109 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 0 0 0 0 1 3 5 3 9
110 วัดสมัยคงคา 0 0 0 0 1 2 3 3 6
111 วัดชลธาร 0 0 0 0 1 2 1 2 4
112 บ้านวังทองสามัคคี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
113 บ้านท้องนายปาน 0 0 0 0 1 1 4 2 6
114 วัดคุณาราม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
115 วัดชลคราม 0 0 0 0 1 1 0 4 2
116 บ้านบ่อน้ำร้อน 0 0 0 0 1 0 3 2 4
117 วัดสิงขร 0 0 0 0 1 0 1 1 2
118 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 0 5 3 3 8
119 บ้านไสใน 0 0 0 0 0 2 5 4 7
120 อนุบาลอุทัยทิพย์ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
121 ธีราศรมสุราษฎร์ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
122 บ้านดอนธูป 0 0 0 0 0 2 0 1 2
123 วัดโชติการาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
124 บ้านมะม่วงหวาน 0 0 0 0 0 1 3 7 4
125 บ้านคลองกรูด 0 0 0 0 0 1 3 5 4
126 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 0 0 0 0 0 1 3 4 4
127 บ้านกำสนประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 1 4 2
128 บ้านหนองเปล 0 0 0 0 0 1 0 2 1
129 บ้านเกาะนกเภา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 เรืองดรุณีวิทยา 0 0 0 0 0 0 4 4 4
131 วัดเขาแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 2 1
132 วัดประสิทธาราม 0 0 0 0 0 0 0 4 0
133 บ้านควนราชา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
134 วัดบางกล้วย 0 0 0 0 0 0 0 3 0
135 บ้านบางชุมโถ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 วัดบุญบันเทิง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 อุ่นรักเกาะสมุย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 วัดแหลมทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 อนุบาลขวัญยืน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 วัดท้องอ่าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 163 151 132 446 661 626 511 521 1,798