สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสมหวัง 41 16 11 12 68
2 มานิตานุเคราะห์ 38 17 4 5 59
3 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 27 10 6 6 43
4 เทพมิตรศึกษา 26 12 8 13 46
5 วัดสว่างอารมณ์ 21 8 1 8 30
6 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 20 11 3 5 34
7 ธิดาแม่พระ 19 12 3 4 34
8 บ้านคลองสระ 16 13 7 11 36
9 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 16 7 2 5 25
10 วัดกงตาก 11 12 6 7 29
11 บ้านแม่โมกข์ 11 8 6 6 25
12 บ้านโพหวาย 10 9 3 8 22
13 จอย 10 7 2 5 19
14 วัดแจ้ง 10 5 1 2 16
15 นิคมสร้างตนเอง 9 11 6 12 26
16 บ้านหาดงาม 9 10 1 4 20
17 วัดบางใบไม้ 9 7 12 14 28
18 วัดภูเขาทอง 9 7 5 9 21
19 บ้านบ่อผุด 9 6 3 3 18
20 บ้านศรีธนู 8 11 3 1 22
21 บ้านทอนหญ้าปล้อง 8 8 8 4 24
22 ชุมชนบ้านนางกำ 8 7 8 4 23
23 บ้านห้วยโศก 8 7 3 3 18
24 บ้านศิลางาม 8 2 5 5 15
25 วัดกาญจนาราม 7 9 11 12 27
26 บ้านปลายแหลม 7 9 3 0 19
27 บ้านไสตอ 7 7 7 4 21
28 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 7 5 3 7 15
29 อุ่นรัก 2 ภาษา 7 4 5 1 16
30 บ้านปากดอนสัก 7 3 4 0 14
31 วัดบุณฑริการาม 7 1 1 3 9
32 วัดนิกรประสาท 6 9 3 3 18
33 บ้านบางใหญ่ 6 7 11 6 24
34 วัดกลางใหม่ 6 7 4 5 17
35 วัดโพธิ์นิมิต 6 6 4 11 16
36 บ้านหน้าค่าย 6 5 12 7 23
37 บ้านคอกช้าง 6 4 6 0 16
38 วัดประสพ 6 4 5 3 15
39 วัดกลาง 6 4 4 2 14
40 บ้านท่าเพชร 6 2 4 0 12
41 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 6 1 7 3 14
42 ยุวศึกษา 5 12 7 11 24
43 อนุบาลชุลีกร 5 9 2 6 16
44 ตวงวิชช์พัฒนา 5 8 11 8 24
45 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 5 7 2 3 14
46 วัดวังไทร 5 6 8 5 19
47 วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 5 6 4 3 15
48 วัดเขาพระนิ่ม 5 5 5 7 15
49 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 5 5 4 4 14
50 วัดแสงประดิษฐ์ 5 4 8 4 17
51 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 5 4 5 2 14
52 บ้านควนนิมิต 5 3 5 3 13
53 วัดประเดิม 5 2 2 4 9
54 วัดคีรีวง 4 10 5 15 19
55 บ้านห้วยด่าน 4 7 4 6 15
56 วัดราษฎร์เจริญ 4 7 3 2 14
57 บ้านดอนหลวง 4 6 3 0 13
58 บ้านน้ำฉา 4 5 5 2 14
59 บ้านหัวหมากบน 4 5 3 2 12
60 วัดนทีคมเขต 4 3 3 3 10
61 วัดคงคาล้อม 4 1 5 3 10
62 บ้านบางสำโรง 3 9 9 6 21
63 วัดนอก 3 8 9 4 20
64 บ้านหาดริ้น 3 7 4 1 14
65 บ้านควนยูง 3 6 8 8 17
66 วัดวชิรประดิษฐ์ 3 6 6 6 15
67 วัดบ้านใน 3 5 5 4 13
68 บ้านหัวหมากล่าง 3 4 9 7 16
69 บ้านมะเดื่อหวาน 3 4 3 2 10
70 วัดนาราเจริญสุข 3 4 2 2 9
71 วัดดอนยาง 3 4 1 1 8
72 บ้านโฉลกหลำ 3 3 4 1 10
73 บ้านปากกะแดะ 3 2 5 2 10
74 บ้านไสขาม 3 2 2 2 7
75 วัดเขานางเภา 3 1 3 5 7
76 ศรีมิลินท์อนุสรณ์ 3 0 1 3 4
77 บ้านบางรักษ์ 2 8 3 2 13
78 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 2 6 5 9 13
79 อนุบาลกุลบุตร 2 6 3 4 11
80 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 2 6 1 2 9
81 บ้านดินแดงสามัคคี 2 4 5 0 11
82 บ้านศรีชัยคราม 2 4 3 2 9
83 บ้านดอนเสาธง 2 4 2 2 8
84 บ้านซอย 2 2 4 1 4 7
85 บ้านเกาะเต่า 2 3 5 4 10
86 บ้านม่วงลีบ 2 3 5 2 10
87 บ้านคลองคราม 2 3 4 9 9
88 บ้านวังหวาย 2 2 5 6 9
89 วัดพุฒ 2 2 3 2 7
90 บ้านซอย 10 2 1 1 0 4
91 บ้านเกาะพลวย 2 0 3 1 5
92 บ้านคลองสุข 2 0 1 2 3
93 ชุมชนบ้านใต้ 2 0 1 1 3
94 ปัญญาดี 2 0 0 1 2
95 บ้านสุชน 1 8 5 2 14
96 บ้านคีรีรอบ 1 6 3 2 10
97 วัดปากคู 1 5 6 3 12
98 วัดท่าทอง 1 5 2 2 8
99 บ้านท่าเสาเภา 1 4 6 2 11
100 วัดพ่วง 1 4 2 3 7
101 บ้านสันติสุข 1 4 1 3 6
102 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 1 3 5 3 9
103 บ้านดอนสน 1 2 3 3 6
104 วัดสมัยคงคา 1 2 3 3 6
105 บ้านแหลมหอย 1 2 2 3 5
106 วัดชลธาร 1 2 1 2 4
107 บ้านวังทองสามัคคี 1 2 1 1 4
108 บ้านท้องนายปาน 1 1 4 2 6
109 วัดคุณาราม 1 1 1 0 3
110 วัดชลคราม 1 1 0 4 2
111 บ้านบ่อน้ำร้อน 1 0 3 2 4
112 วัดสิงขร 1 0 1 1 2
113 บ้านใหม่สามัคคี 0 5 3 3 8
114 วัดอุทยาราม 0 3 4 3 7
115 บ้านไสใน 0 2 5 4 7
116 อนุบาลอุทัยทิพย์ 0 2 2 0 4
117 วัดคีรีวงการาม 0 2 0 1 2
118 ธีราศรมสุราษฎร์ 0 2 0 1 2
119 บ้านดอนธูป 0 2 0 1 2
120 วัดโชติการาม 0 2 0 0 2
121 บ้านมะม่วงหวาน 0 1 3 7 4
122 บ้านคลองกรูด 0 1 3 5 4
123 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 0 1 3 4 4
124 บ้านท่าโพธิ์ 0 1 3 2 4
125 บ้านกำสนประชาสรรค์ 0 1 1 4 2
126 บ้านกงหนิง 0 1 1 2 2
127 บ้านหนองเปล 0 1 0 2 1
128 บ้านเกาะนกเภา 0 1 0 0 1
129 เรืองดรุณีวิทยา 0 0 4 4 4
130 วัดนทีวัฒนาราม 0 0 2 0 2
131 วัดเขาแก้ว 0 0 1 2 1
132 วัดประสิทธาราม 0 0 0 4 0
133 บ้านควนราชา 0 0 0 3 0
134 วัดบางกล้วย 0 0 0 3 0
135 บ้านบางชุมโถ 0 0 0 1 0
136 วัดบุญบันเทิง 0 0 0 1 0
137 อุ่นรักเกาะสมุย 0 0 0 0 0
138 วัดแหลมทอง 0 0 0 0 0
139 อนุบาลขวัญยืน 0 0 0 0 0
140 วัดท้องอ่าว 0 0 0 0 0
รวม 661 626 511 521 2,319