หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 36 56 38
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 5 14 6
3 005 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 13 20 20
4 006 โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 9 13 13
5 015 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 45 111 68
6 016 โรงเรียนบ้านกงหนิง 4 6 5
7 017 โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 10 18 10
8 018 โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 16 35 27
9 024 โรงเรียนบ้านคลองกรูด 13 26 15
10 025 โรงเรียนบ้านคลองคราม 21 29 27
11 026 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 44 110 75
12 027 โรงเรียนบ้านคลองสระ 56 153 99
13 028 โรงเรียนบ้านคลองสุข 9 20 16
14 029 โรงเรียนบ้านควนนิมิต 19 46 33
15 030 โรงเรียนบ้านควนยูง 27 49 28
16 031 โรงเรียนบ้านควนราชา 3 5 4
17 032 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 21 34 26
18 033 โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 15 28 23
19 035 โรงเรียนบ้านซอย 10 5 9 8
20 036 โรงเรียนบ้านซอย 2 18 42 31
21 037 โรงเรียนบ้านดอนธูป 7 10 8
22 038 โรงเรียนบ้านดอนสน 9 12 9
23 040 โรงเรียนบ้านดอนหลวง 14 29 20
24 039 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 12 20 19
25 041 โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 16 37 25
26 043 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 33 51 45
27 044 โรงเรียนบ้านทับท้อน 0 0 0
28 045 โรงเรียนบ้านท่าเพชร 13 27 20
29 047 โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 15 29 15
30 046 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 6 9 8
31 042 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 14 24 15
32 048 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 18 43 22
33 052 โรงเรียนบ้านบางชุมโถ 6 6 6
34 053 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 22 46 35
35 054 โรงเรียนบ้านบางสำโรง 32 60 50
36 055 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 37 57 46
37 050 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 7 8 8
38 051 โรงเรียนบ้านบ่อผุด 29 63 42
39 049 โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก 0 0 0
40 056 โรงเรียนบ้านปลายแหลม 21 36 30
41 057 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 15 40 25
42 058 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 17 29 24
43 062 โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 13 18 18
44 061 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 12 16 16
45 060 โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 16 25 22
46 064 โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 7 17 7
47 065 โรงเรียนบ้านวังหวาย 15 23 21
48 066 โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 13 22 20
49 067 โรงเรียนบ้านศรีธนู 24 38 34
50 068 โรงเรียนบ้านศิลางาม 25 50 38
51 069 โรงเรียนบ้านสันติสุข 11 20 14
52 070 โรงเรียนบ้านสุชน 17 26 20
53 074 โรงเรียนบ้านหนองเปล 3 4 4
54 075 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 34 53 47
55 079 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 14 32 20
56 080 โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 23 56 37
57 081 โรงเรียนบ้านหาดงาม 33 80 49
58 082 โรงเรียนบ้านหาดริ้น 19 26 20
59 076 โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 23 38 34
60 078 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 0 0 0
61 077 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 31 64 38
62 085 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 34 62 45
63 020 โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 1 2 1
64 021 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 14 26 18
65 019 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 21 36 31
66 022 โรงเรียนบ้านเกาะแรต 0 0 0
67 063 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 51 89 79
68 083 โรงเรียนบ้านแหลมหอย 9 13 13
69 034 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 11 22 18
70 059 โรงเรียนบ้านโพหวาย 48 107 73
71 084 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 11 15 11
72 071 โรงเรียนบ้านไสขาม 10 28 20
73 072 โรงเรียนบ้านไสตอ 25 46 29
74 073 โรงเรียนบ้านไสใน 14 19 19
75 091 โรงเรียนวัดกงตาก 41 93 68
76 092 โรงเรียนวัดกลาง 18 30 25
77 093 โรงเรียนวัดกลางใหม่ 27 34 30
78 094 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 44 95 70
79 099 โรงเรียนวัดคงคาล้อม 18 31 27
80 100 โรงเรียนวัดคีรีวง 44 69 54
81 101 โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 7 11 11
82 102 โรงเรียนวัดคุณาราม 4 7 4
83 104 โรงเรียนวัดชลคราม 6 7 7
84 105 โรงเรียนวัดชลธาร 6 11 10
85 107 โรงเรียนวัดดอนยาง 14 30 17
86 109 โรงเรียนวัดท่าทอง 15 33 23
87 110 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 30 54 44
88 108 โรงเรียนวัดท้องอ่าว 1 2 2
89 111 โรงเรียนวัดนทีคมเขต 16 40 26
90 112 โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 3 3 3
91 113 โรงเรียนวัดนอก 27 56 42
92 114 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 14 26 23
93 115 โรงเรียนวัดนิกรประสาท 27 70 47
94 116 โรงเรียนวัดบางกล้วย 3 5 5
95 117 โรงเรียนวัดบางใบไม้ 47 91 62
96 119 โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 1 2 2
97 120 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 14 33 22
98 118 โรงเรียนวัดบ้านใน 22 46 38
99 122 โรงเรียนวัดประสพ 25 43 34
100 123 โรงเรียนวัดประสิทธาราม 4 7 7
101 121 โรงเรียนวัดประเดิม 13 27 24
102 124 โรงเรียนวัดปากคู 21 49 35
103 126 โรงเรียนวัดพุฒ 12 21 18
104 125 โรงเรียนวัดพ่วง 11 23 17
105 128 โรงเรียนวัดภูเขาทอง 40 82 64
106 129 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 17 27 21
107 130 โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 24 45 39
108 131 โรงเรียนวัดวังไทร 39 91 50
109 132 โรงเรียนวัดสมหวัง 99 241 172
110 133 โรงเรียนวัดสมัยคงคา 12 17 16
111 134 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 42 106 57
112 135 โรงเรียนวัดสันติวราราม 0 0 0
113 136 โรงเรียนวัดสิงขร 6 10 8
114 139 โรงเรียนวัดอุทยาราม 11 21 18
115 096 โรงเรียนวัดเขานางเภา 15 22 20
116 097 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 34 81 48
117 098 โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 20 35 30
118 095 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 4 5 4
119 103 โรงเรียนวัดแจ้ง 29 48 42
120 137 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 25 59 41
121 138 โรงเรียนวัดแหลมทอง 13 27 19
122 106 โรงเรียนวัดโชติการาม 2 4 3
123 127 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 30 77 45
124 143 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 25 48 41
125 153 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 54 95 78
126 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 16 32 19
127 001 โรงเรียนการกุศลวัดละไม 0 0 0
128 002 โรงเรียนจอย 26 38 30
129 008 โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา 38 79 49
130 011 โรงเรียนธิดาแม่พระ 42 64 54
131 012 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 8 12 7
132 013 โรงเรียนนานาชาติสมุย 0 0 0
133 014 โรงเรียนนานาชาติเอสซีแอล 0 0 0
134 086 โรงเรียนปัญญาดี 6 9 8
135 087 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 67 172 102
136 088 โรงเรียนยุวศึกษา 48 99 78
137 090 โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 27 68 40
138 140 โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ 15 24 23
139 142 โรงเรียนสัมพันธศึกษา 0 0 0
140 163 โรงเรียนอนุบาลกัลยารัตน์ 0 0 0
141 144 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 28 55 44
142 145 โรงเรียนอนุบาลขวัญชนก 0 0 0
143 146 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน 2 0 0
144 147 โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 0 0 0
145 148 โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 23 36 33
146 149 โรงเรียนอนุบาลพัชรพร 0 0 0
147 151 โรงเรียนอนุบาลวิจิตรา 0 0 0
148 152 โรงเรียนอนุบาลศรีสุรัตน์ 0 0 0
149 156 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 0 0 0
150 157 โรงเรียนอนุบาลอุทัยทิพย์ 4 8 6
151 164 โรงเรียนอนุบาลเพลงพิณ 0 0 0
152 150 โรงเรียนอนุบาลเมธัส 0 0 0
153 154 โรงเรียนอนุบาลเสริมสุข 0 0 0
154 155 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ 0 0 0
155 158 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 26 41 26
156 159 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 36 56 52
157 007 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 28 42 39
158 009 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 63 152 78
159 089 โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา 9 13 12
160 141 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 20 25 24
รวม 2922 5748 4197
9945

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]