หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดสมหวัง 99 47 54.02% 17 19.54% 11 12.64% 12 13.79% 87
2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 67 38 59.38% 17 26.56% 4 6.25% 5 7.81% 64
3 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 54 27 55.1% 10 20.41% 6 12.24% 6 12.24% 49
4 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 63 26 44.07% 12 20.34% 8 13.56% 13 22.03% 59
5 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 42 21 55.26% 8 21.05% 1 2.63% 8 21.05% 38
6 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 44 20 51.28% 11 28.21% 3 7.69% 5 12.82% 39
7 โรงเรียนธิดาแม่พระ 42 19 50% 12 31.58% 3 7.89% 4 10.53% 38
8 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 51 19 45.24% 10 23.81% 6 14.29% 7 16.67% 42
9 โรงเรียนบ้านคลองสระ 56 17 34% 14 28% 8 16% 11 22% 50
10 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 34 16 53.33% 7 23.33% 2 6.67% 5 16.67% 30
11 โรงเรียนบ้านโพหวาย 48 14 41.18% 9 26.47% 3 8.82% 8 23.53% 34
12 โรงเรียนวัดกงตาก 41 11 30.56% 12 33.33% 6 16.67% 7 19.44% 36
13 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 36 11 34.38% 8 25% 9 28.13% 4 12.5% 32
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 45 10 25.64% 11 28.21% 6 15.38% 12 30.77% 39
15 โรงเรียนจอย 26 10 41.67% 7 29.17% 2 8.33% 5 20.83% 24
16 โรงเรียนวัดแจ้ง 29 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
17 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 17 10 58.82% 3 17.65% 4 23.53% 0 0% 17
18 โรงเรียนบ้านหาดงาม 33 9 37.5% 10 41.67% 1 4.17% 4 16.67% 24
19 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 31 9 39.13% 8 34.78% 3 13.04% 3 13.04% 23
20 โรงเรียนวัดบางใบไม้ 47 9 21.43% 7 16.67% 12 28.57% 14 33.33% 42
21 โรงเรียนวัดภูเขาทอง 40 9 30% 7 23.33% 5 16.67% 9 30% 30
22 โรงเรียนบ้านบ่อผุด 29 9 42.86% 6 28.57% 3 14.29% 3 14.29% 21
23 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 14 9 64.29% 1 7.14% 1 7.14% 3 21.43% 14
24 โรงเรียนบ้านศรีธนู 24 8 34.78% 11 47.83% 3 13.04% 1 4.35% 23
25 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 44 8 19.51% 10 24.39% 11 26.83% 12 29.27% 41
26 โรงเรียนวัดวังไทร 39 8 25.81% 9 29.03% 9 29.03% 5 16.13% 31
27 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 33 8 28.57% 8 28.57% 8 28.57% 4 14.29% 28
28 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 37 8 23.53% 7 20.59% 13 38.24% 6 17.65% 34
29 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 34 8 30.77% 6 23.08% 5 19.23% 7 26.92% 26
30 โรงเรียนวัดประสพ 25 8 36.36% 6 27.27% 5 22.73% 3 13.64% 22
31 โรงเรียนบ้านศิลางาม 25 8 38.1% 3 14.29% 5 23.81% 5 23.81% 21
32 โรงเรียนบ้านปลายแหลม 21 7 36.84% 9 47.37% 3 15.79% 0 0% 19
33 โรงเรียนบ้านไสตอ 25 7 28% 7 28% 7 28% 4 16% 25
34 โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 20 7 35% 6 30% 4 20% 3 15% 20
35 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 28 7 31.82% 5 22.73% 3 13.64% 7 31.82% 22
36 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 21 7 41.18% 4 23.53% 6 35.29% 0 0% 17
37 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 26 7 41.18% 4 23.53% 5 29.41% 1 5.88% 17
38 โรงเรียนวัดนิกรประสาท 27 6 28.57% 9 42.86% 3 14.29% 3 14.29% 21
39 โรงเรียนวัดกลางใหม่ 27 6 27.27% 7 31.82% 4 18.18% 5 22.73% 22
40 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 30 6 22.22% 6 22.22% 4 14.81% 11 40.74% 27
41 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 34 6 20% 5 16.67% 12 40% 7 23.33% 30
42 โรงเรียนวัดกลาง 18 6 37.5% 4 25% 4 25% 2 12.5% 16
43 โรงเรียนบ้านควนนิมิต 19 6 35.29% 3 17.65% 5 29.41% 3 17.65% 17
44 โรงเรียนบ้านท่าเพชร 13 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 0 0% 12
45 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 20 6 35.29% 1 5.88% 7 41.18% 3 17.65% 17
46 โรงเรียนยุวศึกษา 48 5 14.29% 12 34.29% 7 20% 11 31.43% 35
47 โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 23 5 22.73% 9 40.91% 2 9.09% 6 27.27% 22
48 โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา 38 5 15.63% 8 25% 11 34.38% 8 25% 32
49 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 30 5 27.78% 8 44.44% 2 11.11% 3 16.67% 18
50 โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 27 5 27.78% 5 27.78% 4 22.22% 4 22.22% 18
51 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 25 5 23.81% 4 19.05% 8 38.1% 4 19.05% 21
52 โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 16 5 31.25% 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 16
53 โรงเรียนวัดดอนยาง 14 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนบ้านซอย 2 18 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 5 33.33% 15
55 โรงเรียนวัดประเดิม 13 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 4 30.77% 13
56 โรงเรียนบ้านบางสำโรง 32 4 13.79% 10 34.48% 9 31.03% 6 20.69% 29
57 โรงเรียนวัดคีรีวง 44 4 11.11% 10 27.78% 7 19.44% 15 41.67% 36
58 โรงเรียนวัดนอก 27 4 14.81% 8 29.63% 10 37.04% 5 18.52% 27
59 โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 24 4 16.67% 7 29.17% 6 25% 7 29.17% 24
60 โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 23 4 19.05% 7 33.33% 4 19.05% 6 28.57% 21
61 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 17 4 25% 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
62 โรงเรียนบ้านดอนหลวง 14 4 30.77% 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 13
63 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 18 4 25% 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 16
64 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 14 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 14
65 โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 16 4 28.57% 4 28.57% 5 35.71% 1 7.14% 14
66 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
67 โรงเรียนวัดนทีคมเขต 16 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
68 โรงเรียนวัดคงคาล้อม 18 4 30.77% 1 7.69% 5 38.46% 3 23.08% 13
69 โรงเรียนบ้านหาดริ้น 19 3 20% 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
70 โรงเรียนบ้านควนยูง 27 3 12% 6 24% 8 32% 8 32% 25
71 โรงเรียนวัดปากคู 21 3 16.67% 6 33.33% 6 33.33% 3 16.67% 18
72 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 13 3 25% 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 12
73 โรงเรียนวัดบ้านใน 22 3 17.65% 5 29.41% 5 29.41% 4 23.53% 17
74 โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 23 3 13.04% 4 17.39% 9 39.13% 7 30.43% 23
75 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 12 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
76 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 14 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
77 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 11 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 11
78 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 15 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 12
79 โรงเรียนวัดเขานางเภา 15 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 5 38.46% 13
80 โรงเรียนบ้านไสขาม 10 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
81 โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ 15 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 7
82 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 22 2 13.33% 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 15
83 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 25 2 8.7% 7 30.43% 5 21.74% 9 39.13% 23
84 โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 15 2 14.29% 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 14
85 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 28 2 13.33% 6 40% 3 20% 4 26.67% 15
86 โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 13 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
87 โรงเรียนวัดพ่วง 11 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 11
88 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 21 2 14.29% 3 21.43% 5 35.71% 4 28.57% 14
89 โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 16 2 16.67% 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 12
90 โรงเรียนบ้านคลองคราม 21 2 11.11% 3 16.67% 4 22.22% 9 50% 18
91 โรงเรียนบ้านวังหวาย 15 2 13.33% 2 13.33% 5 33.33% 6 40% 15
92 โรงเรียนวัดพุฒ 12 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
93 โรงเรียนบ้านคลองสุข 9 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
94 โรงเรียนบ้านซอย 10 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 14 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
97 โรงเรียนปัญญาดี 6 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนบ้านสุชน 17 1 6.25% 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 16
99 โรงเรียนวัดท่าทอง 15 1 9.09% 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 11
100 โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 15 1 7.69% 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 13
101 โรงเรียนบ้านสันติสุข 11 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
102 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 16 1 8.33% 3 25% 5 41.67% 3 25% 12
103 โรงเรียนวัดสมัยคงคา 12 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
104 โรงเรียนบ้านดอนสน 9 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
105 โรงเรียนบ้านแหลมหอย 9 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
106 โรงเรียนวัดชลธาร 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
107 โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 7 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
108 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 14 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 2 25% 8
109 โรงเรียนวัดคุณาราม 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดชลคราม 6 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
111 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 7 1 16.67% 0 0% 3 50% 2 33.33% 6
112 โรงเรียนวัดสิงขร 6 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 11 0 0% 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 11
114 โรงเรียนวัดอุทยาราม 11 0 0% 3 30% 4 40% 3 30% 10
115 โรงเรียนบ้านไสใน 14 0 0% 2 18.18% 5 45.45% 4 36.36% 11
116 โรงเรียนอนุบาลอุทัยทิพย์ 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
117 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 8 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
118 โรงเรียนบ้านดอนธูป 7 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
119 โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 7 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนวัดโชติการาม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 13 0 0% 1 9.09% 3 27.27% 7 63.64% 11
122 โรงเรียนบ้านคลองกรูด 13 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 5 55.56% 9
123 โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 9 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 8
124 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 6 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
125 โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 10 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
126 โรงเรียนบ้านกงหนิง 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
127 โรงเรียนบ้านหนองเปล 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
128 โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา 9 0 0% 0 0% 4 50% 4 50% 8
130 โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
131 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 4 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
132 โรงเรียนวัดประสิทธาราม 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
133 โรงเรียนบ้านควนราชา 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
134 โรงเรียนวัดบางกล้วย 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
135 โรงเรียนบ้านบางชุมโถ 6 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
136 โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
137 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 36 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
138 โรงเรียนวัดแหลมทอง 13 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
139 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
140 โรงเรียนวัดท้องอ่าว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]