หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ฯ ระหว่างวันที่ 9-10 ต.ต. 2557
ณ ร.ร.มานิตานุเคราะห์, ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ฯ, ร.ร.บ้านบางใหญ่, ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต, ร.ร.วัดกลางใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 ต.ค.2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงอาหาร ชั้น 1 13 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงอาหาร ชั้น 1 13 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงอาหาร ชั้น 1 13 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5, ป.6 13 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น. ลำดับที่ 1 - 25 แข่งขัน ณ ห้อง ป.5, ลำดับที่ 26 - 51 แข่งขัน ณ ห้อง ป.6
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง เรียน 1, ห้องเรียน 2 13 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น. ลำดับที่ 1 - 25 แข่งขัน ณ ห้องเรียน 1, ลำดับที่ 26 - 62 แข่งขัน ณ ห้องเรียน 2
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการ 13 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 13 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 14 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5, ป.6 14 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น. ลำดับที่ 1 - 12 แข่งขัน ณ ห้อง ป.5, ลำดับที่ 13 -24 แข่งขัน ณ ห้อง ป.6
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง เรียน 1, ห้องเรียน 2 14 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น. ลำดับที่ 1 - 15 แข่งขัน ณ ห้องเรียน 1, ลำดับที่ 16 - 30 แข่งขัน ณ ห้องเรียน 2
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการ 14 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 13 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงอาหาร ชั้น 1 14 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, โรงอาหาร ชั้น 1 14 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น. ลำดับที่ 1 - 9 แข่งขัน ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 3, ลำดับที่ 10 - 24 แข่งขัน ณ โรงอาหาร
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงอาหาร ชั้น 1 14 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]