หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ฯ ระหว่างวันที่ 9-10 ต.ต. 2557
ณ ร.ร.มานิตานุเคราะห์, ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ฯ, ร.ร.บ้านบางใหญ่, ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต, ร.ร.วัดกลางใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 ต.ค.2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ห้องประชุม 13 ต.ค. 2557 09.00-10.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ห้องประชุม 13 ต.ค. 2557 10.30-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ห้องประชุม 13 ต.ค. 2557 13.00-14.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารโพธิ์เทพนิมิต ชั้น 1 ห้อง ป.5/1 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารโพธิ์ทอง ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ และ ห้อง ป.6/2 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-5 ห้องวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 6-10 ห้อง ป.6/2
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารโพธิ์เทพนิมิต ชั้น 1 ห้อง ป.5/1 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารห้องสมุด 13 ต.ค. 2557 09.30-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารห้องสมุด 13 ต.ค. 2557 09.00-09.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารห้องประชุม 14 ต.ค. 2557 10.00-13.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารห้องประชุม 14 ต.ค. 2557 13.30-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารห้องประชุม 14 ต.ค. 2557 09.00-10.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารโพธิ์เงิน ชั้น 1 ห้อง อ.2/1 13 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 26

13 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 27 - 52

14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 53 - 76
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-26 แข่งวันที่ 13 ต.ค.57 เวลา 09.00-12.00 ลำดับที่ 27-52 แข่งวันที่ 13 ต.ค. 57 เวลา 13.00-16.30 น. ลำดับที่ 53-76 แข่งวันที่ 14 ต.ค.57 เวลา 09.00-12.00 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารโพธิ์เงิน ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 13 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 28

13 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 29 - 56

14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 57 - 84
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-28 แข่งวันที่ 13 ต.ค. 57 เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 29-56 แข่งวันที่ 13 ต.ค.57 เวลา 13.00-16.30 น. ลำดับที่ 57-84 แข่งวันที่ 14 ต.ค.57 เวลา 09.00-12.00 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารโพธิ์เทพนิมิต ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารห้องสมุด 14 ต.ค. 2557 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]