หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ฯ ระหว่างวันที่ 9-10 ต.ต. 2557
ณ ร.ร.มานิตานุเคราะห์, ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ฯ, ร.ร.บ้านบางใหญ่, ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต, ร.ร.วัดกลางใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 ต.ค.2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น เดียว ห้อง ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3,ป.1/4,ป.1/5 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น เดียว ห้อง ป.1/6,ป.1/7 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น เดียว ห้อง ป. 1/8 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น เดียว ห้อง ป.1/9 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/10, ป.1/11 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น บน ห้อง ป1/12 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น บน ห้อง ห้อง ป.5/8,ป.5/9,ป.5/10,ป.5/11,ป.5/12,ป.5/13 13 ต.ค. 2557 09.00-11.00 น.
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ชั้นบน ห้อง ป.5/1,ป.5/2 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น บน ห้อง ป.4/11,ป.4/12,ป.4/13 13 ต.ค. 2557 09.00-11.00 น.
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง ป.2/1 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 11 และ อาคาร 10 ชั้น เดียว ห้อง ป.2/12, ป.2/13, ป.3/1, ป.3/2 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 10 ชั้น เดียว ห้อง ป.3/3 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 7 ชั้น เดียว ห้อง ป.2/9,ป.2/10,ป.2/11 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 7 ชั้น ล่าง ห้อง ป.2/8 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 12 ชั้น ล่าง ห้อง ป.3/6 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 12 ชั้น ล่าง ห้อง ป.3/7 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]