หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ฯ ระหว่างวันที่ 9-10 ต.ต. 2557
ณ ร.ร.มานิตานุเคราะห์, ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ฯ, ร.ร.บ้านบางใหญ่, ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต, ร.ร.วัดกลางใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 ต.ค.2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา การพิศิษฎ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องแข่งขัน 6/10 ห้องพักน.ร. 6/9 13 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

13 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 60

14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 61 - 72
09.00-12.00 น., 13.00-16.00 น. วันที่ 13 ต.ค. 2557 ลำดับที่ 1 - 20 รายงานตัว เวลา 08.30 น., ลำดับที่ 21 - 40 รายงานตัว เวลา 12.30 น., วันที่ 14 ต.ค. 2557 ลำดับที่ 41 - 60 รายงานตัว เวลา 08.30 น., ลำดับที่ 61 - 72 รายงานตัว เวลา 12.30 น., ณ ห้องพักนักเรียน 6/9,
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา การพิศิษฎ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องแข่งขัน 6/6 ห้องพักน.ร. 6/7 13 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

13 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 60

14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 61 - 74
09.00-12.00 น., 13.00-16.00 น. วันที่ 13 ต.ค. 2557 ลำดับที่ 1 - 20 รายงานตัว เวลา 08.30 น., ลำดับที่ 21 - 40 รายงานตัว เวลา 12.30 น., วันที่ 14 ต.ค. 2557 ลำดับที่ 40 - 60 รายงานตัว เวลา 08.30 น., ลำดับที่ 61 - 74 รายงานตัว เวลา 12.30 น., นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องพักนักเรียน 6/7
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4/6 13 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขันก่อนเวลาทำการแข่งขัน
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา การพิศิษฎ์ ชั้น 2 ห้อง 6/12 และ 6/13 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขันก่อนเวลาทำการแข่งขัน
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา การพิศิษฎ์ ชั้น 2 ห้อง 6/12 และ 6/13 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขันก่อนเวลาทำการแข่งขัน
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา การพิศิษฎ์ ชั้น 2 ห้อง 6/11 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขันก่อนเวลาทำการแข่งขัน
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา การพิศิษฎ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องแข่งขัน 6/1 ห้องพักนักเรียน 6/2 13 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

13 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 30

14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 55
09.00-12.00 น., 13.00-16.00 น. วันที่ 13 ต.ค. 2557 ลำดับที่ 1 - 20 รายงานตัว เวลา 08.30 น., ลำดับที่ 21 - 30 รายงานตัว เวลา 12.30 น., วันที่ 14 ต.ค. 2557 ลำดับที่ 31 - 55 รายงานตัว เวลา 08.30 น., นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องพักนักเรียน 6/2
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ มานิดา การพิศิษฎ์ ชั้น 4 ห้อง ห้องแข่งขัน 6/5 ห้องพักน.ร. 6/4 13 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

13 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 35

14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 36 - 50

14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 51 - 63
09.00-12.00 น., 13.00-16.00 น. วันที่ 13 ต.ค. 2557 ลำดับที่ 1 - 20 รายงานตัว เวลา 08.30 น., ลำดับที่ 21 - 35 รายงานตัว เวลา 12.30 น., วันที่ 14 ต.ค. 2557 ลำดับที่ 36 - 50 รายงานตัว เวลา 08.30 น., ลำดับที่ 51 - 63 รายงานตัว เวลา 12.30 น., นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องพักนักเรียน 6/4
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องแข่งขัน 4/6 ห้องพักน.ร. 4/7 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องเก็บตัว 4/7 ก่อนเวลาทำการแข่งขัน
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารขุนประนุทนรายาส และนางกอบกาญจน์ ชัยสงค์ 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขันก่อนทำการแข่งขัน
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4/9 และ 4/10 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขันก่อนเวลาทำการแข่งขัน
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4/9 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัว ณ ห้่องแข่งขันก่อนเวลาทำการแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]