หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดทุ่งคา 16 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
2 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
3 โรงเรียนบ้านเขาพระ 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
4 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
5 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
7 โรงเรียนบ้านหัวปาบ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
8 โรงเรียนวัดเนินพิชัย 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
9 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
10 โรงเรียนบ้านควนเนียง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
11 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
12 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
14 โรงเรียนบ้านควนโส 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
15 โรงเรียนบ้านหาร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
16 โรงเรียนบ้านโปะหมอ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
17 โรงเรียนวรพัฒน์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
18 โรงเรียนวัดหูแร่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
19 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
20 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
21 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
22 โรงเรียนบ้านยางงาม (ท่าช้าง) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
23 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
24 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
25 โรงเรียนบ้านโคกเมา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
26 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
27 โรงเรียนวัดนารังนก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
28 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
29 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
30 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
31 โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
32 โรงเรียนทวีรัตน์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนบ้านฉลุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
34 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
35 โรงเรียนบ้านไร่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
36 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
37 โรงเรียนวัดรัตนวราราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
38 โรงเรียนวัดเขากลอย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
39 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
40 โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
41 โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนชาตรีวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนบ้านควนสะตอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนบ้านชายคลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านท่าไทร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านลานควาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านหัวไทร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนพลวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนพัฒนศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนวัดคงคาวดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนวัดคลองแห 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนวัดท่าแซ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนวัดบางศาลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนวัดเลียบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]