กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชาติเฉลิม สพป. ระนอง 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านด่าน สพป. ระนอง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กระบุรี สพป. ระนอง - -
4 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง - -
5 บ้านบางสีกิ้ม สพป. ระนอง - -
6 บ้านรังแตน สพป. ระนอง - -
7 บ้านละอุ่นใต้ สพป. ระนอง - -
8 บ้านเขาฝาชี สพป. ระนอง - -
9 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง - -
10 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง - -
11 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง - -
12 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางเบน สพป. ระนอง 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง - -
3 บ้านปากน้ำ สพป. ระนอง - -
4 บ้านรังแตน สพป. ระนอง - -
5 บ้านเกาะสินไห สพป. ระนอง - -
6 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง - -
7 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางเบน สพป. ระนอง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กระบุรี สพป. ระนอง - -
4 ชาติเฉลิม สพป. ระนอง - -
5 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง - -
6 บ้านละอุ่นใต้ สพป. ระนอง - -
7 บ้านสำนัก สพป. ระนอง - -
8 บ้านเกาะสินไห สพป. ระนอง - -
9 บ้านเขานางหงส์ สพป. ระนอง - -
10 บ้านเขาฝาชี สพป. ระนอง - -
11 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง - -
12 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชนะบำรุง สพป. ระนอง 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กระบุรี สพป. ระนอง - -
4 ชาติเฉลิม สพป. ระนอง - -
5 บ้านควนไทรงาม สพป. ระนอง - -
6 บ้านทองหลาง สพป. ระนอง - -
7 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง - -
8 บ้านบางปรุ สพป. ระนอง - -
9 บ้านปากแพรก สพป. ระนอง - -
10 บ้านเกาะสินไห สพป. ระนอง - -
11 บ้านเขาฝาชี สพป. ระนอง - -
12 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง - -
13 อนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง - -
14 อนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง - -
15 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง - -
16 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง - -
3 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง - -
4 บ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง - -
5 ระวิราษฎร์บำรุง สพป. ระนอง - -
6 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชาติเฉลิม สพป. ระนอง 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 38 สพป. ระนอง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านด่าน สพป. ระนอง - -
4 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง - -
5 บ้านสำนัก สพป. ระนอง - -
6 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง - -
7 ศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง - -
8 อนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง - -
9 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง - -
10 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง - -
11 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านด่าน สพป. ระนอง 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหาดจิก สพป. ระนอง 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง 87.25 ทอง 4
5 บ้านสุขสำราญ สพป. ระนอง 86.75 ทอง 5
6 อนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง 86.5 ทอง 6
7 ศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 84.75 ทอง 7
8 ประชาอุทิศ สพป. ระนอง 83.75 ทอง 8
9 บ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง 83.5 ทอง 9
10 บ้านหินดาด สพป. ระนอง 83.25 ทอง 10
11 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง 83.25 ทอง 10
12 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 82.75 ทอง 12
13 บ้านทรายแดง สพป. ระนอง 82.5 ทอง 13
14 หมิงซิน สพป. ระนอง 82.5 ทอง 13
15 ทับไชยาพัฒนา สพป. ระนอง 82.25 ทอง 15
16 มัชฌิมวิทยา สพป. ระนอง 82.25 ทอง 15
17 ทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 82 ทอง 17
18 บ้านน้ำจืดน้อย สพป. ระนอง 82 ทอง 17
19 บ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง 82 ทอง 17
20 บ้านเชี่ยวเหลียง สพป. ระนอง 81.75 ทอง 20
21 บ้านกำพวน สพป. ระนอง 81.25 ทอง 21
22 บ้านรังแตน สพป. ระนอง 81.25 ทอง 21
23 กระบุรี สพป. ระนอง 81 ทอง 23
24 สหายวิทย์ สพป. ระนอง 80.75 ทอง 24
25 อนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง 80.75 ทอง 24
26 ชาติเฉลิม สพป. ระนอง 79.75 เงิน 26
27 บ้านน้ำขาว สพป. ระนอง 79.5 เงิน 27
28 บ้านคลองของ สพป. ระนอง 79.25 เงิน 28
29 บ้านบางกลาง สพป. ระนอง 79.25 เงิน 28
30 บ้านบางหิน สพป. ระนอง 79.25 เงิน 28
31 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 78.75 เงิน 31
32 อนุบาลกิจติมาพร สพป. ระนอง 78 เงิน 32
33 บ้านนกงาง สพป. ระนอง - -
34 บ้านปากน้ำ สพป. ระนอง - -
35 บ้านหนองจิก สพป. ระนอง - -
36 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง - -
37 บ้านห้วยเสียด สพป. ระนอง - -
38 บ้านเขาฝาชี สพป. ระนอง - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหาดจิก สพป. ระนอง 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านด่าน สพป. ระนอง 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางกลาง สพป. ระนอง 83.99 ทอง 4
5 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง 81.99 ทอง 5
6 กระบุรี สพป. ระนอง - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชี่ยวเหลียง สพป. ระนอง 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านควนไทรงาม สพป. ระนอง 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเกาะสินไห สพป. ระนอง 87 ทอง 4
5 บ้านบางสีกิ้ม สพป. ระนอง 86 ทอง 5
6 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง 84 ทอง 6
7 ทับไชยาพัฒนา สพป. ระนอง - -
8 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป. ระนอง - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 96.6 ทอง ชนะเลิศ
2 ทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทรายแดง สพป. ระนอง 93.7 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองของ สพป. ระนอง 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางกลาง สพป. ระนอง - -
4 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป. ระนอง - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยเสียด สพป. ระนอง 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 86.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางริ้น สพป. ระนอง 81.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำขาว สพป. ระนอง 78.32 เงิน 4
5 กระบุรี สพป. ระนอง 67.33 ทองแดง 5
6 บ้านขจัดภัย สพป. ระนอง - -
7 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านด่าน สพป. ระนอง 78 เงิน 4
5 บ้านทรายแดง สพป. ระนอง 77 เงิน 5
6 บ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 76 เงิน 6
7 อนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง 75 เงิน 7
8 บ้านคลองเงิน สพป. ระนอง 74 เงิน 8
9 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 74 เงิน 8
10 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 73 เงิน 10
11 บ้านท่าฉาง สพป. ระนอง 73 เงิน 10
12 บ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง 73 เงิน 10
13 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง 68 ทองแดง 13
14 กระบุรี สพป. ระนอง 67 ทองแดง 14
15 บ้านบางมัน สพป. ระนอง 65 ทองแดง 15
16 บ้านกำพวน สพป. ระนอง - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเกาะสินไห สพป. ระนอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 83 ทอง 5
6 บ้านปากน้ำ สพป. ระนอง 76 เงิน 6
7 บ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง - -
8 บ้านรังแตน สพป. ระนอง - -

คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง 68 ทองแดง 4
5 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 63 ทองแดง 5
6 วัดสุวรรณคีรี สพป. ระนอง 43 เข้าร่วม 6

คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านรังแตน สพป. ระนอง 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากน้ำ สพป. ระนอง 62 ทองแดง 4

คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านละอุ่นใต้ สพป. ระนอง 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชาติเฉลิม สพป. ระนอง 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกำพวน สพป. ระนอง 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หมิงซิน สพป. ระนอง 75 เงิน 4
5 บ้านทองหลาง สพป. ระนอง 68 ทองแดง 5
6 อนุบาลระนอง สพป. ระนอง 64 ทองแดง 6

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางหิน สพป. ระนอง 86.63 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหาดทรายดำ สพป. ระนอง 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 81.32 ทอง 4
5 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 80.64 ทอง 5
6 ทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 76.31 เงิน 6
7 บ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง 75.65 เงิน 7
8 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนา สพป. ระนอง 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 85.66 ทอง 4
5 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 85.33 ทอง 5
6 บ้านบางหิน สพป. ระนอง 85 ทอง 6
7 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 80.66 ทอง 7
8 ทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 78.33 เงิน 8
9 บ้านนกงาง สพป. ระนอง 74.66 เงิน 9
10 บ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง 73 เงิน 10
11 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง - -
12 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 85.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางหิน สพป. ระนอง - -
3 บ้านรังแตน สพป. ระนอง - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง 86.15 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางเบน สพป. ระนอง 84.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 83.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางหิน สพป. ระนอง 82.99 ทอง 4
5 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 80.64 ทอง 5
6 บ้านนกงาง สพป. ระนอง - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป. ระนอง 82.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปลายคลอง สพป. ระนอง 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทองหลาง สพป. ระนอง 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำจืดน้อย สพป. ระนอง 74.5 เงิน 4
5 บ้านด่าน สพป. ระนอง 74.2 เงิน 5
6 บ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 72 เงิน 6
7 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง - -
8 บ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง - -
9 บ้านเกาะสินไห สพป. ระนอง - -
10 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านรังแตน สพป. ระนอง 83.98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหาดทรายดำ สพป. ระนอง 81.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 81.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 81.32 ทอง 4
5 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง 74.32 เงิน 5
6 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 72.98 เงิน 6
7 บ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง - -
8 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง 85.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 84 ทอง 4
5 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง 83 ทอง 5
6 บ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง - -
7 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านรังแตน สพป. ระนอง 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง 71.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 66 ทองแดง 4
5 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 51.33 เข้าร่วม 5
6 บ้านหาดทรายดำ สพป. ระนอง 0 เข้าร่วม

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 91.2 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 81 ทอง 4
5 บ้านนา สพป. ระนอง 77.3 เงิน 5
6 ทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 75 เงิน 6
7 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 70.1 เงิน 7
8 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง 66.6 ทองแดง 8
9 บ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 63.2 ทองแดง 9
10 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง - -
11 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง 87 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเกาะเหลา สพป. ระนอง 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปลายคลอง สพป. ระนอง 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง 83 ทอง 4
5 บ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง 82 ทอง 5
6 บ้านกำพวน สพป. ระนอง 81 ทอง 6
7 บ้านน้ำขาว สพป. ระนอง 80 ทอง 7
8 หมิงซิน สพป. ระนอง 77 เงิน 8
9 บ้านทะเลนอก สพป. ระนอง - -