สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระนอง
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=48 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลระนอง 20 5 6 31 36 8 1 1 45
2 นิคมสงเคราะห์ 15 11 11 37 41 20 7 12 68
3 ศรีอรุโณทัย 13 14 3 30 38 11 8 4 57
4 บ้านรังแตน 12 5 1 18 19 14 7 9 40
5 บ้านบางกลาง 11 1 0 12 14 3 2 4 19
6 เทศบาลวัดอุปนันทาราม 9 6 3 18 18 10 6 13 34
7 ชาติเฉลิม 7 7 2 16 17 14 7 6 38
8 บ้านสำนัก 7 6 6 19 25 10 7 11 42
9 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 6 2 4 12 14 6 3 9 23
10 บ้านด่าน 5 7 6 18 25 9 7 8 41
11 บ้านทุ่งมะพร้าว 5 7 4 16 14 6 11 8 31
12 บ้านทุ่งหงาว 5 4 6 15 21 8 7 10 36
13 วัดหาดส้มแป้น 5 4 1 10 10 11 9 5 30
14 บ้านเกาะสินไห 5 3 2 10 13 4 10 9 27
15 บ้านหาดจิก 5 3 2 10 11 5 2 9 18
16 บ้านบางกล้วยนอก 5 1 0 6 8 5 5 8 18
17 วัดสุวรรณคีรี 5 1 0 6 5 2 2 7 9
18 บ้านหินช้าง 4 4 5 13 18 9 3 8 30
19 บ้านสองแพรก 4 3 5 12 13 10 8 9 31
20 บ้านบางหิน 4 2 4 10 13 3 4 8 20
21 บ้านปากน้ำ 4 0 3 7 8 4 3 1 15
22 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 3 5 3 11 14 9 8 12 31
23 บ้านนกงาง 3 5 3 11 10 5 11 10 26
24 กระบุรี 3 2 3 8 12 10 4 11 26
25 ทุ่งตาพลวิทยา 3 2 1 6 11 10 6 13 27
26 บ้านบางปรุ 3 1 1 5 4 3 4 4 11
27 หมิงซิน 2 4 3 9 14 11 5 9 30
28 บ้านภูเขาทอง 2 4 0 6 12 15 8 11 35
29 บ้านขจัดภัย 2 3 1 6 10 3 6 10 19
30 บ้านปลายคลอง 2 3 1 6 10 2 4 3 16
31 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 2 1 2 5 5 5 3 9 13
32 บ้านทองหลาง 2 0 4 6 9 8 6 8 23
33 บ้านทรายแดง 2 0 1 3 4 2 1 3 7
34 บ้านห้วยเสียด 2 0 0 2 4 5 8 5 17
35 ระวิราษฎร์บำรุง 2 0 0 2 4 3 2 8 9
36 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 1 8 1 10 15 5 6 9 26
37 บ้านบางเบน 1 7 2 10 10 10 5 11 25
38 อนุบาลดวงกมล 1 3 4 8 14 7 8 11 29
39 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 1 3 1 5 7 1 1 3 9
40 ทับหลีสุริยวงศ์ 1 3 0 4 6 5 1 9 12
41 บ้านกำพวน 1 2 2 5 6 14 7 14 27
42 บ้านสุขสำราญ 1 2 1 4 5 2 4 5 11
43 บ้านบางขุนแพ่ง 1 1 3 5 5 9 1 6 15
44 อนุบาลธรรมรัตน์ 1 1 1 3 11 5 5 11 21
45 ทับไชยาพัฒนา 1 1 1 3 4 7 7 3 18
46 บ้านเชี่ยวเหลียง 1 1 1 3 3 2 4 5 9
47 บ้านสองพี่น้อง 1 1 1 3 3 1 1 1 5
48 บ้านหาดทรายดำ 1 1 1 3 3 0 1 1 4
49 บ้านละอุ่นใต้ 1 1 1 3 2 2 0 0 4
50 ราชประชานุเคราะห์ 38 1 1 0 2 2 1 3 10 6
51 บ้านเกาะเหลา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
52 บ้านบางริ้น 1 0 2 3 3 3 4 3 10
53 บ้านหินดาด 1 0 0 1 5 2 1 2 8
54 บ้านบางนอน 1 0 0 1 3 1 2 2 6
55 บ้านชาคลี 1 0 0 1 1 2 2 2 5
56 บ้านทะเลนอก 1 0 0 1 1 2 1 3 4
57 บ้านเขานางหงส์ 1 0 0 1 1 2 1 1 4
58 บ้านแหลมนาว 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 บ้านท่าฉาง 0 3 1 4 7 4 4 10 15
60 บ้านนา 0 2 2 4 4 7 6 9 17
61 บ้านคลองเงิน 0 2 1 3 4 1 2 0 7
62 บ้านคลองของ 0 2 0 2 2 4 4 5 10
63 บ้านชนะบำรุง 0 1 1 2 1 1 2 2 4
64 บ้านน้ำตก 0 1 0 1 2 1 0 2 3
65 สหายวิทย์ 0 0 3 3 5 6 4 6 15
66 อนุบาลกิจติมาพร 0 0 2 2 1 3 4 7 8
67 บ้านราชกรูด 0 0 1 1 3 3 5 5 11
68 บ้านลำเลียง 0 0 1 1 2 2 1 6 5
69 บ้านควนไทรงาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
70 มัชฌิมวิทยา 0 0 0 0 5 6 5 5 16
71 บ้านน้ำจืดน้อย 0 0 0 0 4 2 1 4 7
72 บ้านเขาฝาชี 0 0 0 0 2 4 4 4 10
73 บ้านปากแพรก 0 0 0 0 2 3 4 8 9
74 บ้านบางมัน 0 0 0 0 1 3 4 2 8
75 บ้านน้ำขาว 0 0 0 0 1 3 2 6 6
76 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 1 3 1 3 5
77 บ้านปลายคลองวัน 0 0 0 0 1 2 4 4 7
78 บ้านหินวัว 0 0 0 0 1 2 3 3 6
79 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0 1 2 1 2 4
80 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 1 2 0 1 3
81 บ้านบางกุ้ง 0 0 0 0 1 1 1 3 3
82 บ้านบกกราย 0 0 0 0 1 0 1 3 2
83 บ้านบางสีกิ้ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 บ้านเกาะพยาม 0 0 0 0 0 1 2 3 3
85 บ้านบางสองรา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
86 วัดช่องลม 0 0 0 0 0 1 0 3 1
87 ชนม์พัฒนา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
88 บ้านทับจาก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
รวม 212 174 132 518 672 416 329 495 1,417