สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระนอง
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีอรุโณทัย 38 11 8 4 57
2 อนุบาลระนอง 35 8 1 1 44
3 นิคมสงเคราะห์ 33 19 7 12 59
4 บ้านทุ่งหงาว 21 8 7 10 36
5 บ้านสำนัก 20 9 7 11 36
6 เทศบาลวัดอุปนันทาราม 18 10 6 13 34
7 บ้านหินช้าง 18 9 3 8 30
8 บ้านด่าน 18 7 7 8 32
9 บ้านรังแตน 16 14 7 9 37
10 ชาติเฉลิม 15 14 7 6 36
11 หมิงซิน 14 11 5 9 30
12 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 14 9 8 12 31
13 อนุบาลดวงกมล 14 7 8 11 29
14 บ้านสองแพรก 13 9 7 9 29
15 บ้านเกาะสินไห 13 4 10 9 27
16 บ้านบางหิน 13 3 4 8 20
17 บ้านภูเขาทอง 12 14 8 11 34
18 กระบุรี 12 10 4 11 26
19 บ้านทุ่งมะพร้าว 12 6 11 8 29
20 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 12 5 6 9 23
21 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 12 4 3 9 19
22 ทุ่งตาพลวิทยา 11 10 6 13 27
23 อนุบาลธรรมรัตน์ 11 5 5 11 21
24 วัดหาดส้มแป้น 10 11 9 5 30
25 บ้านขจัดภัย 10 3 6 10 19
26 บ้านปลายคลอง 10 2 4 3 16
27 บ้านบางเบน 9 9 4 11 22
28 บ้านนกงาง 8 5 11 10 24
29 บ้านหาดจิก 8 5 1 9 14
30 บ้านปากน้ำ 8 4 3 1 15
31 บ้านทองหลาง 7 8 6 8 21
32 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 7 1 1 3 9
33 บ้านกำพวน 6 14 7 14 27
34 ทับหลีสุริยวงศ์ 6 5 1 9 12
35 มัชฌิมวิทยา 5 6 5 5 16
36 สหายวิทย์ 5 6 4 6 15
37 บ้านบางกล้วยนอก 5 5 5 8 15
38 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 5 5 3 9 13
39 บ้านหินดาด 5 2 1 2 8
40 บ้านบางขุนแพ่ง 4 9 1 6 14
41 บ้านห้วยเสียด 4 5 8 5 17
42 ระวิราษฎร์บำรุง 4 3 2 8 9
43 บ้านสุขสำราญ 4 2 4 5 10
44 วัดสุวรรณคีรี 4 2 2 7 8
45 บ้านน้ำจืดน้อย 4 2 1 4 7
46 บ้านคลองเงิน 4 1 2 0 7
47 บ้านนา 3 6 6 9 15
48 บ้านราชกรูด 3 3 5 5 11
49 บ้านท่าฉาง 3 3 3 10 9
50 บ้านบางริ้น 3 3 3 3 9
51 บ้านเชี่ยวเหลียง 3 2 4 5 9
52 บ้านทรายแดง 3 2 1 3 6
53 บ้านบางนอน 3 1 2 2 6
54 บ้านหาดทรายดำ 3 0 1 1 4
55 ทับไชยาพัฒนา 2 7 7 3 16
56 บ้านคลองของ 2 4 4 5 10
57 บ้านเขาฝาชี 2 4 4 4 10
58 บ้านปากแพรก 2 3 4 8 9
59 บ้านลำเลียง 2 2 1 6 5
60 บ้านละอุ่นใต้ 2 2 0 0 4
61 ราชประชานุเคราะห์ 38 2 1 3 10 6
62 บ้านน้ำตก 2 1 0 2 3
63 บ้านเกาะเหลา 2 1 0 0 3
64 อนุบาลกิจติมาพร 1 3 4 7 8
65 บ้านบางปรุ 1 3 4 4 8
66 บ้านบางมัน 1 3 4 2 8
67 บ้านน้ำขาว 1 3 2 6 6
68 ประชาอุทิศ 1 3 1 3 5
69 บ้านหินวัว 1 2 3 3 6
70 บ้านชาคลี 1 2 2 2 5
71 บ้านทะเลนอก 1 2 1 3 4
72 บ้านดอนกลาง 1 2 1 2 4
73 บ้านหนองจิก 1 2 0 1 3
74 บ้านปลายคลองวัน 1 1 4 4 6
75 บ้านชนะบำรุง 1 1 2 2 4
76 บ้านบางกุ้ง 1 1 1 3 3
77 บ้านสองพี่น้อง 1 1 1 1 3
78 บ้านแหลมนาว 1 1 0 0 2
79 บ้านบกกราย 1 0 1 3 2
80 บ้านควนไทรงาม 1 0 0 0 1
81 บ้านบางสีกิ้ม 1 0 0 0 1
82 บ้านบางกลาง 0 3 2 4 5
83 บ้านเกาะพยาม 0 1 2 3 3
84 บ้านบางสองรา 0 1 1 1 2
85 บ้านเขานางหงส์ 0 1 1 1 2
86 วัดช่องลม 0 1 0 3 1
87 ชนม์พัฒนา 0 0 2 0 2
88 บ้านทับจาก 0 0 1 1 1
รวม 597 403 324 495 1,819