หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระบุรี 46 94 48
2 002 โรงเรียนชนม์พัฒนา 2 3 2
3 003 โรงเรียนชาติเฉลิม 48 84 60
4 004 โรงเรียนทอนเสียดวิทยาคาร 0 0 0
5 006 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 21 49 27
6 005 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 22 43 37
7 007 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 45 80 63
8 012 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 93 201 124
9 013 โรงเรียนบ้าน จ.ป.ร. 0 0 0
10 014 โรงเรียนบ้านกำพวน 47 120 79
11 019 โรงเรียนบ้านขจัดภัย 35 67 52
12 022 โรงเรียนบ้านคลองของ 15 31 19
13 023 โรงเรียนบ้านคลองเงิน 7 10 8
14 024 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 2 4 3
15 026 โรงเรียนบ้านชนะบำรุง 6 12 10
16 027 โรงเรียนบ้านชาคลี 9 16 15
17 029 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 6 7 7
18 030 โรงเรียนบ้านด่าน 50 98 78
19 031 โรงเรียนบ้านทรายแดง 11 28 18
20 032 โรงเรียนบ้านทองหลาง 33 49 35
21 033 โรงเรียนบ้านทะเลนอก 15 23 14
22 034 โรงเรียนบ้านทับจาก 3 2 2
23 036 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 46 89 69
24 037 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 55 161 85
25 035 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 27 50 41
26 038 โรงเรียนบ้านนกงาง 44 72 51
27 039 โรงเรียนบ้านนา 31 63 44
28 040 โรงเรียนบ้านน้ำขาว 14 25 22
29 041 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 17 22 18
30 043 โรงเรียนบ้านน้ำตก 5 5 5
31 042 โรงเรียนบ้านน้ำแดง 0 0 0
32 044 โรงเรียนบ้านบกกราย 5 7 5
33 046 โรงเรียนบ้านบางกลาง 34 60 51
34 045 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 26 47 37
35 047 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 6 7 7
36 048 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 31 53 44
37 049 โรงเรียนบ้านบางนอน 9 18 13
38 052 โรงเรียนบ้านบางปรุ 16 24 17
39 053 โรงเรียนบ้านบางมัน 12 19 12
40 054 โรงเรียนบ้านบางริ้น 13 27 19
41 055 โรงเรียนบ้านบางสองรา 4 5 5
42 056 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 2 5 4
43 057 โรงเรียนบ้านบางหิน 31 88 40
44 051 โรงเรียนบ้านบางเบน 40 79 60
45 059 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 21 43 31
46 058 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 11 17 15
47 060 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 22 41 33
48 061 โรงเรียนบ้านปากแพรก 24 51 35
49 062 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 56 106 76
50 063 โรงเรียนบ้านรังแตน 63 110 88
51 064 โรงเรียนบ้านราชกรูด 17 30 18
52 065 โรงเรียนบ้านละออง 0 0 0
53 066 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 8 21 14
54 067 โรงเรียนบ้านลำเลียง 12 13 13
55 068 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 6 9 6
56 069 โรงเรียนบ้านสองแพรก 47 87 58
57 070 โรงเรียนบ้านสำนัก 56 98 82
58 071 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 21 46 35
59 072 โรงเรียนบ้านหนองจิก 7 17 12
60 074 โรงเรียนบ้านหาดจิก 30 68 47
61 076 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 6 8 6
62 075 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 0 0 0
63 077 โรงเรียนบ้านหินช้าง 50 148 81
64 078 โรงเรียนบ้านหินดาด 11 25 20
65 079 โรงเรียนบ้านหินวัว 10 17 10
66 073 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 25 55 29
67 015 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 0 0 0
68 016 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 9 14 13
69 017 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 46 86 61
70 018 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 3 12 7
71 020 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 6 11 10
72 021 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 26 63 36
73 028 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 14 29 23
74 080 โรงเรียนบ้านแหลมนาว 2 4 2
75 081 โรงเรียนประชาอุทิศ 12 23 18
76 082 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 21 40 28
77 083 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 38 65 46
78 084 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 20 38 23
79 086 โรงเรียนวัดช่องลม 4 4 4
80 087 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 16 48 29
81 088 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 45 98 71
82 094 โรงเรียนอนุบาลระนอง 50 92 66
83 095 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 13 33 16
84 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 59 130 77
85 011 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 44 83 71
86 098 โรงเรียนนับเงิน 0 0 0
87 089 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 62 151 84
88 090 โรงเรียนสหายวิทย์ 24 48 28
89 091 โรงเรียนหมิงซิน 40 88 51
90 097 โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร 17 23 22
91 092 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล 44 101 70
92 093 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 38 53 36
93 096 โรงเรียนบ้านในวง 0 0 0
94 008 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 48 84 63
95 009 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 57 109 77
96 085 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 19 31 21
รวม 2264 4518 3112
7630

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 0 7780 0026 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]