หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ระนอง

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 93 41 51.25% 20 25% 7 8.75% 12 15% 80
2 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 62 38 62.3% 11 18.03% 8 13.11% 4 6.56% 61
3 โรงเรียนอนุบาลระนอง 50 36 78.26% 8 17.39% 1 2.17% 1 2.17% 46
4 โรงเรียนบ้านสำนัก 56 25 47.17% 10 18.87% 7 13.21% 11 20.75% 53
5 โรงเรียนบ้านด่าน 50 25 51.02% 9 18.37% 7 14.29% 8 16.33% 49
6 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 55 21 45.65% 8 17.39% 7 15.22% 10 21.74% 46
7 โรงเรียนบ้านรังแตน 63 19 38.78% 14 28.57% 7 14.29% 9 18.37% 49
8 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 57 18 38.3% 10 21.28% 6 12.77% 13 27.66% 47
9 โรงเรียนบ้านหินช้าง 50 18 47.37% 9 23.68% 3 7.89% 8 21.05% 38
10 โรงเรียนชาติเฉลิม 48 17 38.64% 14 31.82% 7 15.91% 6 13.64% 44
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 59 15 42.86% 5 14.29% 6 17.14% 9 25.71% 35
12 โรงเรียนหมิงซิน 40 14 35.9% 11 28.21% 5 12.82% 9 23.08% 39
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 48 14 32.56% 9 20.93% 8 18.6% 12 27.91% 43
14 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล 44 14 35% 7 17.5% 8 20% 11 27.5% 40
15 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 46 14 35.9% 6 15.38% 11 28.21% 8 20.51% 39
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 44 14 43.75% 6 18.75% 3 9.38% 9 28.13% 32
17 โรงเรียนบ้านบางกลาง 34 14 60.87% 3 13.04% 2 8.7% 4 17.39% 23
18 โรงเรียนบ้านสองแพรก 47 13 32.5% 10 25% 8 20% 9 22.5% 40
19 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 46 13 36.11% 4 11.11% 10 27.78% 9 25% 36
20 โรงเรียนบ้านบางหิน 31 13 46.43% 3 10.71% 4 14.29% 8 28.57% 28
21 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 56 12 26.09% 15 32.61% 8 17.39% 11 23.91% 46
22 โรงเรียนกระบุรี 46 12 32.43% 10 27.03% 4 10.81% 11 29.73% 37
23 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 45 11 27.5% 10 25% 6 15% 13 32.5% 40
24 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 38 11 34.38% 5 15.63% 5 15.63% 11 34.38% 32
25 โรงเรียนบ้านหาดจิก 30 11 40.74% 5 18.52% 2 7.41% 9 33.33% 27
26 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 45 10 28.57% 11 31.43% 9 25.71% 5 14.29% 35
27 โรงเรียนบ้านบางเบน 40 10 27.78% 10 27.78% 5 13.89% 11 30.56% 36
28 โรงเรียนบ้านนกงาง 44 10 27.78% 5 13.89% 11 30.56% 10 27.78% 36
29 โรงเรียนบ้านขจัดภัย 35 10 34.48% 3 10.34% 6 20.69% 10 34.48% 29
30 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 21 10 52.63% 2 10.53% 4 21.05% 3 15.79% 19
31 โรงเรียนบ้านทองหลาง 33 9 29.03% 8 25.81% 6 19.35% 8 25.81% 31
32 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 26 8 30.77% 5 19.23% 5 19.23% 8 30.77% 26
33 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 22 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
34 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 27 7 28% 4 16% 4 16% 10 40% 25
35 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 13 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 3 25% 12
36 โรงเรียนบ้านกำพวน 47 6 14.63% 14 34.15% 7 17.07% 14 34.15% 41
37 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 21 6 28.57% 5 23.81% 1 4.76% 9 42.86% 21
38 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 31 5 23.81% 9 42.86% 1 4.76% 6 28.57% 21
39 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 21 5 23.81% 6 28.57% 5 23.81% 5 23.81% 21
40 โรงเรียนสหายวิทย์ 24 5 23.81% 6 28.57% 4 19.05% 6 28.57% 21
41 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 38 5 22.73% 5 22.73% 3 13.64% 9 40.91% 22
42 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 21 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 5 31.25% 16
43 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 16 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 7 43.75% 16
44 โรงเรียนบ้านหินดาด 11 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
45 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 22 4 19.05% 7 33.33% 7 33.33% 3 14.29% 21
46 โรงเรียนบ้านนา 31 4 15.38% 7 26.92% 6 23.08% 9 34.62% 26
47 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 25 4 18.18% 5 22.73% 8 36.36% 5 22.73% 22
48 โรงเรียนบ้านบางปรุ 16 4 26.67% 3 20% 4 26.67% 4 26.67% 15
49 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 20 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 8 47.06% 17
50 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 17 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
51 โรงเรียนบ้านทรายแดง 11 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
52 โรงเรียนบ้านคลองเงิน 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านราชกรูด 17 3 18.75% 3 18.75% 5 31.25% 5 31.25% 16
54 โรงเรียนบ้านบางริ้น 13 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 13
55 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 14 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 5 35.71% 14
56 โรงเรียนบ้านบางนอน 9 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
57 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
58 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
59 โรงเรียนบ้านคลองของ 15 2 13.33% 4 26.67% 4 26.67% 5 33.33% 15
60 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 26 2 14.29% 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 14
61 โรงเรียนบ้านปากแพรก 24 2 11.76% 3 17.65% 4 23.53% 8 47.06% 17
62 โรงเรียนบ้านลำเลียง 12 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 6 54.55% 11
63 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 8 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 19 2 12.5% 1 6.25% 3 18.75% 10 62.5% 16
65 โรงเรียนบ้านน้ำตก 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
66 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร 17 1 6.67% 3 20% 4 26.67% 7 46.67% 15
68 โรงเรียนบ้านบางมัน 12 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
69 โรงเรียนบ้านน้ำขาว 14 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 6 50% 12
70 โรงเรียนประชาอุทิศ 12 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
71 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 11 1 9.09% 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 11
72 โรงเรียนบ้านหินวัว 10 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
73 โรงเรียนบ้านชาคลี 9 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
74 โรงเรียนบ้านทะเลนอก 15 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
75 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
76 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
77 โรงเรียนบ้านหนองจิก 7 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
78 โรงเรียนบ้านชนะบำรุง 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
79 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
80 โรงเรียนบ้านแหลมนาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านบกกราย 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
82 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 9 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
85 โรงเรียนบ้านบางสองรา 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนวัดช่องลม 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
87 โรงเรียนชนม์พัฒนา 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านทับจาก 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 0 7780 0026 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]