หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 6 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 2 6 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 6 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 2 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 3 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง สุขศึกษา 1 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 3 6 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง สุขศึกษา 2 6 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง สุขศึกษา 1 6 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 2 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 0 7780 0026 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]