หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 7 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 7 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 7 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 418 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมศิษย์เก่า 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412, 413 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น., เก็บตัวห้อง 412
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412, 414 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น., เก็บตัวห้อง 412
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412, 415 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น., เก็บตัวห้อง 412
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611 7 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 อาคาร 7 ชั้น 1 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 0 7780 0026 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]