หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 233-234 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 231-232 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 2 ห้อง 221 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
-
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 2 ห้อง 222 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 2 ห้อง 223 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 6 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคาร 2 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 0 7780 0026 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]