หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น. เก็บตัวห้อง 128 (อาคาร 1 สีชมพู)
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย อาคาร 1 (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง 113-118 6 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อาคาร 3 (สีเหลือง) ชั้น 1, อาคาร 1 (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง 311, 312 (อาคาร 3) และ ห้อง 114-118 (อาคาร 1) 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย อาคาร 1 (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง 111, 112 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 0 7780 0026 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]