หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 8 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 2 8 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 8 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
-
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 3 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง สุขศึกษา 1 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง สุขศึกษา 2 7 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 7 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง สุขศึกษา 2 7 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 2 7 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
-
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 8 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 8 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 8 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 8 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 8 พ.ย. 2557 09.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 08.30 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 8 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 8 พ.ย. 2557 13.00 นักเรียนรายงานตัวแข่งขันเวลา 12.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 0 7780 0026 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]