ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโบกขรณี สพป. ปัตตานี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบาโงมูลง สพป. ปัตตานี เขต 3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโลทู สพป. ปัตตานี เขต 3 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านตือเบาะ สพป. ปัตตานี เขต 3 65.4 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) สพป. ปัตตานี เขต 3 63.8 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ปัตตานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน