ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป. ปัตตานี เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. ปัตตานี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" สพป. ปัตตานี เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า สพป. ปัตตานี เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง สพป. ปัตตานี เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสือดัง สพป. ปัตตานี เขต 3 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านพิเทน สพป. ปัตตานี เขต 3 74 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน