ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย สพป. ปัตตานี เขต 3 96.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า สพป. ปัตตานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ปัตตานี เขต 3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปล่องหอย สพป. ปัตตานี เขต 3 80.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแลแวะ สพป. ปัตตานี เขต 3 78.4 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส สพป. ปัตตานี เขต 3 70.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 62.9 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป. ปัตตานี เขต 3 59.6 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง สพป. ปัตตานี เขต 3 43.8 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน