ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป. ปัตตานี เขต 3 81.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ปัตตานี เขต 3 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 63.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. ปัตตานี เขต 3 61.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด สพป. ปัตตานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน