ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 88.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสารวัน สพป. ปัตตานี เขต 3 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สพป. ปัตตานี เขต 3 80.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 69.32 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป. ปัตตานี เขต 3 64.65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านลานช้าง สพป. ปัตตานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน