ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสารวัน สพป. ปัตตานี เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สพป. ปัตตานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบน สพป. ปัตตานี เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตือเบาะ สพป. ปัตตานี เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส สพป. ปัตตานี เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านลานช้าง สพป. ปัตตานี เขต 3 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านบาโงมูลง สพป. ปัตตานี เขต 3 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโลทู สพป. ปัตตานี เขต 3 68 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน