ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสือดัง สพป. ปัตตานี เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปลักแตน สพป. ปัตตานี เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลานช้าง สพป. ปัตตานี เขต 3 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด สพป. ปัตตานี เขต 3 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) สพป. ปัตตานี เขต 3 - -  
7 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ปัตตานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน