ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบือเระ สพป. ปัตตานี เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปลักแตน สพป. ปัตตานี เขต 3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. ปัตตานี เขต 3 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปล่องหอย สพป. ปัตตานี เขต 3 71.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านพิเทน สพป. ปัตตานี เขต 3 69.4 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น สพป. ปัตตานี เขต 3 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 56 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน