ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น สพป. ปัตตานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบน สพป. ปัตตานี เขต 3 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 สพป. ปัตตานี เขต 3 58.96 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 46.79 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง สพป. ปัตตานี เขต 3 - -  
6 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน