ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปลักแตน สพป. ปัตตานี เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ปัตตานี เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) สพป. ปัตตานี เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย สพป. ปัตตานี เขต 3 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแลแวะ สพป. ปัตตานี เขต 3 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านมะกอ สพป. ปัตตานี เขต 3 59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านบน สพป. ปัตตานี เขต 3 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านพอเหมาะ สพป. ปัตตานี เขต 3 37 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน