สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.6 ทอง 4 1. เด็กชายซูไฮนี  กาตูเละ
2. เด็กหญิงนุรอาวาตีฟ  อาแว
3. เด็กหญิงฟิลซุลยาวาตี  สะเด็ง
 
1. นายนิธิรอน   ภัทราธิกุล
2. นางนูรีซา   ละมูลอ