สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโชติรส สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัสวาน   ดอเลาะ
2. เด็กหญิงวาเดีย   มะทา
3. เด็กหญิงอาเซียน   ลาแว
 
1. นางอังคณา   เบ่าล่าย
2. นางสาวพาตีเมาะ   ปาเกสาแม