สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงยามีละ  อามิง
 
1. นายอุษมัน  ลีโด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายมุสลิมมี  กาเซ็ง
 
1. นางนัสรีตา  บูละแท
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฟาฎีฮะห์   อาแซ
2. เด็กหญิงสาริตา  สาและ
3. เด็กหญิงฮานีฟะฮ์  หะยีดอเลาะ
 
1. นางคอลีเยาะ  สะอะ
2. นางหัสหนะ  สะแตยี