สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงซีตีมารีแย  เมาะแล
 
1. นางนีรนาท  โรจนวัตน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงฟิรดาวส์  มะมิง
 
1. นางนิภาพร  สาแม
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76.75 เงิน 6 1. เด็กชายซอฟารุดดีน  เมาะแล
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฆอบีร์  วายะ
3. เด็กหญิงอาแอเสาะ  เจะแต
 
1. นางนาติยา   ฆามิ
2. นางหัสหนะ  สะแตยี