สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปายอ สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนาสือมะห์  หะยีมะเย๊ะ
2. เด็กหญิงฮัสมีนี  สามะ
 
1. นายดนยา  กาเจร์
2. นายมูหำหมัดตอฮา  อาแด