สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสือดัง สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฟุรซาน  อูเซ็ง
 
1. นางสาวยามีละ  อาแวบือซา
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 57.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายไซฟุดดีน  วิเศษรัตน์
 
1. นางสาวยามีละ  กาเจ