สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะนังยง สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงมัสกะห์  เจะมูซอ
2. เด็กหญิงมูรณี  อารีย์
3. เด็กหญิงอารียา  ดีเยาะ
4. เด็กหญิงอาอีซะฮ์  เจ๊ะอูเซง
5. เด็กหญิงอิมตีสาล์  อาลียุดีน
 
1. นางสาวลาตีฟะห์  หะยีจิ
2. นายมะรอมือลี  วาเลาะ