สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบือแต สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงมิรฟัต  นิรูบี
 
1. นางสูนีรา  ญาบารูต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  แวสาแม
 
1. นางนาบีละห์  แนซู
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงฟิตเราะห์  มะเด็ง
 
1. นายฟาเดล  วาจิ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายซูเบร  สือนิ
 
1. นางสาวเจะฮานี   สือแม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซูไวนะห์  ซาบา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอากีมีน   บูแว
3. เด็กหญิงโซเฟีย  วาเด็ง
 
1. นางสาวเจะฮานี  สือแม
2. นางนาบีละห์  แนซู
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายต่วนอิลฮา  ตงคอมอ
 
1. นายกูวาซามีน  กูนิ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอับดุลบาซิส   สามะ
2. เด็กชายอาหามะ   จูนิ
3. เด็กชายอุมมัร  มะแซ
 
1. นายอิบราเฮม   ยูแม
2. นายกูวาซามีน   กูนิ