สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง สพป. ปัตตานี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกูสาพาวี  ต่วนยาเต็ง
 
1. นางนูรีฮัน  สาฮา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงซาฮาร่า   หิแต
2. เด็กหญิงรัสมี   ลอเซ็ง
3. เด็กหญิงโซเฟีย   เด็งมายอ
 
1. นางสาวต่วนซาวียะ   ตงคอเมา
2. นางสาวกูรอฮานิง   ปิ